Mk 6, 1-6

1 Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 2 Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce! 3 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o Nim. 4 A Jezus mówił im, Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. 5 I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. 6 Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 6,1
  • [Mt 13,54]
  • [Łk 4,16]

2

 • Mk 6,2
  • [Mk 1,21-22]
  • [Mk 1,39]
  • [Łk 4,15]
  • [Łk 4,31-32]

3

 • Mk 6,3
  • Mt 12,46+
  • [Iz 49,7]
  • [Iz 53,2-3]
  • [1 P 2,4]

4

 • Mk 6,4
  • Mk 7,32
  • 1Tm 4,14+
  • Mt 8,10+
  • [Jr 12,6]
  • [Mt 13,57]
  • [Łk 4,24]
  • [J 4,44]

5

 • Mk 6,5
  • [Mk 9,23]
  • [Mt 13,58]
  • [Hbr 4,2]
   • 1Kor 10,1-13

6

 • Mk 6,6
  • [Mt 8,10]
   • Łk 13,28-29
   • Rz 11,11
    • Dz 13,5+
    • Mt 8,11n
    • Mt 21,43
     • Dz 13,5+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie