Mk 5, 21-43

21 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg 23 i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. 24 Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 25 A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy 26 i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 27 Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. 28 Mówiła bowiem: Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. 29 Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w [swym] ciele, że jest uleczona z dolegliwości. 30 A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? 31 Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął. 32 On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 33 Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 34 On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. 35 Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? 36 Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wierz tylko! 37 I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 38 Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, 39 wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. 40 I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! 42 Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 43 Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Drzewo skrutacji

21

 • Mk 5,21
  • Mk 2,13
  • [Mt 9,1]
  • [Łk 8,40]

22

 • Mk 5,22
  • upadł Mu do nóg
   • [Mk 5,33]
   • [Mt 2,11]
   • [Łk 5,8]
   • [Łk 8,28]

23

 • Mk 5,23
  • [Mk 7,25-27]
  • [Mk 9,21-22]
  • [2 Sm 12,15-16]
  • [Ps 50,15]
  • [Ps 107,19]
  • [Łk 4,38]
  • [Łk 7,2-3]
  • [J 4,46-47]
  • [J 11,3]

24

 • Mk 5,24
  • a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał
   • [Mk 5,31]
   • [Mk 3,9-10]
   • [Mk 3,20]
   • [Łk 8,42]
   • [Łk 8,45]
   • [Łk 12,1]
   • [Łk 19,3]

25

 • Mk 5,25
  • [Łk 13,11]
  • [J 5,5-6]
  • [Dz 4,22]
  • [Dz 9,33-34]

26

 • Mk 5,26
  • [Hi 13,4]
  • [Jr 8,22]
  • [Jr 30,12-13]

27

 • Mk 5,27
  • [Mk 6,56]
  • [2 Krl 13,21]
  • [Mt 14,36]
  • [Dz 5,15]
  • [Dz 19,12]

28

 • Mk 5,28

29

 • Mk 5,29
  • [Ps 103,3]
  • [Ps 107,20]
  • [Ps 147,3]

30

 • Mk 5,30
  • [Łk 6,19]
  • [Łk 8,46]

31

 • Mk 5,31
  • [Łk 8,45]
  • [Łk 9,12]

32

 • Mk 5,32

33

 • Mk 5,33
  • [Ps 30,2]
  • [Ps 66,16]
  • [Ps 103,2-5]
  • [Ps 116,12-14]

34

 • Mk 5,34
  • Mt 8,10+
  • córko
   • [Mt 9,22]
   • [Łk 8,48]
  • twoja wiara cię ocaliła
   • [Mk 10,52]
   • [Łk 7,50]
   • [Łk 8,48]
   • [Łk 17,19]
   • [Łk 18,42]
   • [Dz 14,9]

35

 • Mk 5,35

36

 • Mk 5,36
  • Mt 8,10+
  • wierz tylko
   • [Mk 9,23]
   • [Mt 9,28-29]
   • [Mt 17,20]
   • [Łk 8,50]
   • [J 4,48-50]
   • [J 11,40]
   • [Rz 4,18-24]

37

 • Mk 5,37
  • [Łk 8,51]
  • [Dz 9,40]

38

 • Mk 5,38
  • [Jr 9,17-20]
  • [Mt 9,23-24]
  • [Mt 11,17]
  • [Łk 8,52-53]
  • [Dz 9,39]

39

 • Mk 5,39
  • [Dn 12,2]
  • [J 11,11-13]
  • [Dz 20,10]
  • [1 Tes 4,13-14]
  • [1 Tes 5,10]

40

 • Mk 5,40
  • Dz 9,40

41

 • Mk 5,41
  • Mk 9,27

42

 • Mk 5,42
  • [Mk 1,27]
  • [Mk 4,41]
  • [Mk 6,51]
  • [Mk 7,37]
  • [Dz 3,10-13]

43

 • Mk 5,43
  • Przykazał im też z naciskiem
   • [Mk 1,43]
   • [Mk 3,12]
   • [Mk 7,36]
   • [Mt 8,4]
   • [Mt 9,30]
   • [Mt 12,16-18]
   • [Mt 17,9]
   • [Łk 5,14]
   • [Łk 8,56]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie