Mk 4, 26-34

26 Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 27 Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. 28 Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 29 Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. 30 Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 31 Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 32 Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. 33 W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. 34 A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Drzewo skrutacji

26

 • Mk 4,26
  • Jk 5,7
   • 1Kor 15,23+
   • Pwt 11,14
  • sianie
   • [Mk 4,3-4]
   • [Mk 4,14]
   • [Prz 11,18]
   • [Koh 11,6]
   • [Iz 28,24-26]
   • [Iz 32,20]
   • [Mt 13,3]
   • [Mt 13,24]
   • [Łk 8,11]
   • [J 4,36-38]
   • [J 12,24]
   • [1 Kor 3,6-9]
   • [Jk 3,18]

27

 • Mk 4,27
  • nasienie kiełkuje i rośnie
   • [1 Kor 15,37-38]
   • [2 Tes 1,3]
   • [2 P 3,18]
  • on sam nie wie jak
   • [Koh 8,17]
   • [Koh 11,5]
   • [J 3,7-8]

28

 • Mk 4,28
  • ziemia wydaje plony
   • [Rdz 1,11-12]
   • [Iz 61,11]
    • Iz 45,8
     • Ps 85,11-12
     • Pwt 32,2
      • Ps 72,6
      • Oz 6,3
       • Ps 63,2
       • Ps 143,6
       • Pwt 11,14
  • wzrost
   • [Ps 1,3]
    • Jr 17,8
    • Ez 47,12
   • [Ps 92,13-14]
   • [Prz 4,18]
   • [Koh 3,1]
   • [Koh 3,11]
    • Koh 8,17
    • Koh 11,5
    • Ps 139,17
    • Syr 11,4
    • Syr 18,6
    • Iz 55,8-9
    • Rz 11,33
   • [Oz 6,3]
   • [Flp 1,6]
   • [Flp 1,9-11]
   • [Kol 1,10]

29

 • Mk 4,29
  • Jl 4,13
   • Ap 14,14-20
   • Iz 17,5
    • Joz 15,8
    • Joz 18,16
     • Joz 15,8+
   • Iz 63,1-6

30

 • Mk 4,30
  • [Lm 2,13]
  • [Mt 11,16]
  • [Łk 13,18]
  • [Łk 13,20-21]

31

 • Mk 4,31
  • [Iz 53,2]
  • [Iz 60,22]
  • [Za 12,8]
  • [Dz 5,14]
  • [Dz 19,20]

32

 • Mk 4,32
  • Dn 4,9
   • Ez 17,23
    • Ez 20,40
    • Ez 31,6
    • Mt 13,32
     • Dn 4,9
     • Dn 4,18
   • Mt 13,31-32
  • Dn 4,18

33

 • Mk 4,33
  • o ile mogli ją zrozumieć
   • [J 16,12]
   • [1 Kor 3,1-2]
   • [Hbr 5,11-14]

34

 • Mk 4,34
  • osobno objaśniał wszystko swoim uczniom
   • [Mk 4,10]
   • [Mk 7,17]
   • [Mt 13,36]
   • [Mt 15,15-16]
   • [Łk 8,9-10]
   • [Łk 24,27]
   • [Łk 24,44-46]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)