Mk 4, 1-20

1 Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. 2 Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce, 3 «Słuchajcie, Oto siewca wyszedł siać. 4 A gdy siał, jedno [ziarno] padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. 5 Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. 6 Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. 7 Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. 8 Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły [plon] trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». 9 I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» 10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, 12 aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona [wina]». 13 I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? 14 Siewca sieje słowo. 15 A oto są ci, [którzy są] na drodze, u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. 16 Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, 17 lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. 18 Są inni, którzy są zasiani między ciernie, to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, 19 lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. 20 Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 4,1
  • Mk 2,13
  • [Mt 13,1]
  • [Mk 2,1]
  • [Łk 8,4]

2

 • Mk 4,2
  • [Ps 49,4]
  • [Ps 78,2]
  • [Mt 13,3]
  • [Mt 13,10]
  • [Mt 13,34-35]
  • [Mk 4,11]
  • [Mk 4,34]
  • [Mk 3,23]

3

 • Mk 4,3
  • słuchajcie
   • [Pwt 4,1]
   • [Prz 7,24]
   • [Prz 8,32]
   • [Iz 46,3]
   • [Iz 46,12]
   • [Iz 55,1-2]
   • [Mk 4,9]
   • [Mk 4,23]
   • [Mk 7,14]
   • [Mk 7,16]
   • [Dz 2,14]
   • [Hbr 2,1-3]
   • [Jk 2,5]
   • [Ap 2,7]
   • [Ap 2,11]
   • [Ap 2,29]

4

 • Mk 4,4
  • [Rdz 15,11]
  • [Mt 13,4]
  • [Mt 13,19]
  • [Mk 4,15]
  • [Łk 8,5]
  • [Łk 8,12]

5

 • Mk 4,5
  • [Ez 11,19]
  • [Ez 36,26]
  • [Oz 10,12]
  • [Am 6,12]
  • [Mt 13,5-6]
  • [Mt 13,20]
  • [Mk 4,16-17]
  • [Łk 8,6]
  • [Łk 8,13]

6

 • Mk 4,6
  • po wschodzie słońca przypaliło się i uschło
   • [Pnp 1,6]
   • [Iz 25,4]
   • [Jon 4,8]
   • [Jk 1,11]
   • [Ap 7,16]
  • bo nie miało korzenia
   • [Ps 1,3-4]
   • [Ps 92,13-15]
   • [Jr 17,5-8]
   • [Ef 3,17]
   • [Kol 2,7]
   • [2 Tes 2,10]
   • [Jud 1,12]

7

 • Mk 4,7
  • [Rdz 3,17-18]
  • [Jr 4,3]
  • [Mt 13,7]
  • [Mt 13,22]
  • [Mk 4,18-19]
  • [Łk 8,7]
  • [Łk 8,14]
  • [Łk 12,15]
  • [Łk 21,34]
  • [1 Tm 6,9-10]
  • [1 J 2,15-16]

8

 • Mk 4,8
  • [Jr 23,29]
  • [Mt 13,8]
  • [Mt 13,23]
  • [Mk 4,20]
  • [Łk 8,8]
  • [Łk 8,15]
  • [J 1,12-13]
  • [J 15,5]
  • [Dz 17,11]
  • [Kol 1,6]
  • [Hbr 4,1-2]
  • [Jk 1,19-22]
  • [1 P 2,1-3]

9

 • Mk 4,9
  • [Mt 11,15]
  • [Mt 13,9]
  • [Mt 15,10]
  • [Mk 4,3]
  • [Mk 4,23-24]
  • [Mk 7,14]
  • [Mk 7,16]
  • [Łk 8,18]
  • [Ap 3,6]
  • [Ap 3,13]
  • [Ap 3,22]

10

 • Mk 4,10
  • Rz 16,25+
  • Kol 4,3
   • 1Tes 5,6
    • Mt 24,42+
    • 1P 1,13
     • Łk 12,35-40
    • 1P 4,7
     • 2Kor 6,2+
     • 1P 1,5-7
    • 1P 5,8
   • 1Tes 5,17n
   • Rz 15,30+
   • 1Kor 16,9+

11

 • Mk 4,11
  • Kol 4,5
   • Ef 5,15
   • 1Kor 5,12+
  • Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego
   • [Mt 11,25]
   • [Mt 13,11-12]
   • [Mt 13,16]
   • [Mt 16,17]
   • [Łk 8,10]
   • [Łk 10,21-24]
   • [1 Kor 4,7]
   • [2 Kor 4,6]
   • [Ef 1,9]
   • [Ef 2,4-10]
   • [Tt 3,3-7]
   • [Jk 1,16-18]
   • [1 J 5,20]

12

 • Mk 4,12
  • Iz 6,9-10+
  • aby patrzyli uważnie, a nie widzieli
   • [Iz 6,9-10]
   • [Iz 44,18]
   • [Jr 5,21]
   • [Mt 13,14-15]
   • [Łk 8,10]
   • [J 12,37-41]
   • [Dz 28,25-27]
   • [Rz 11,8-10]
  • żeby się nie nawrócili
   • [Jr 31,18-20]
   • [Ez 18,27-32]
   • [Dz 3,19]
   • [2 Tm 2,25]
   • [Hbr 6,6]

13

 • Mk 4,13
  • [Mt 13,51-52]
  • [Mt 15,15-17]
  • [Mt 16,8-9]
  • [Mk 7,17-18]
  • [Łk 24,25]
  • [1 Kor 3,1-2]
  • [Hbr 5,11-14]
  • [Ap 3,19]

14

 • Mk 4,14
  • siewca
   • [Iz 32,20]
   • [Mt 13,19]
   • [Mt 13,37]
   • [Mk 4,3]
   • [Łk 8,11]
  • sieje słowo
   • [Mk 2,2]
   • [Kol 1,5-6]
   • [1 P 1,23-25]

15

 • Mk 4,15
  • [Rdz 19,14]
  • [Iz 53,1]
  • [Mt 22,5]
  • [Mk 4,4]
  • [Łk 8,12]
  • [Łk 14,18-19]
  • [Dz 17,18-20]
  • [Dz 17,32]
  • [Dz 18,14-17]
  • [Dz 25,19-20]
  • [Dz 26,31-32]
  • [Hbr 2,1]
  • [Hbr 12,16]
  • Szatan
   • [Hi 1,6-12]
   • [Za 3,1]
   • [Mt 13,19]
   • [Dz 5,3]
   • [2 Kor 2,11]
   • [2 Kor 4,3-4]
   • [2 Tes 2,9]
   • [1 P 5,8]
   • [Ap 12,9]
   • [Ap 20,2-3]
   • [Ap 20,7]
   • [Ap 20,10]

16

 • Mk 4,16
  • [Ez 33,31-32]
  • [Mt 8,19-20]
  • [Mt 13,20-21]
  • [Mk 6,20]
  • [Mk 10,17-22]
  • [Łk 8,13]
  • [J 5,35]
  • [Dz 8,13]
  • [Dz 8,18-21]
  • [Dz 24,25-26]
  • [Dz 26,28]

17

 • Mk 4,17
  • [Hi 19,28]
  • [Hi 27,8-10]
  • [Mt 12,31]
  • [Mk 4,5-6]
  • [Łk 12,10]
  • [J 8,31]
  • [J 15,2-7]
  • [2 Tm 1,15]
  • [2 Tm 2,17-18]
  • [2 Tm 4,10]
  • [1 J 2,19]

18

 • Mk 4,18
  • Jr 4,3-4
  • [Mt 13,22]
  • [Mk 4,7]
  • [Łk 8,14]

19

 • Mk 4,19
  • troski tego świata
   • [Łk 10,41]
   • [Łk 12,17-21]
   • [Łk 12,29-30]
   • [Łk 14,18-20]
   • [Łk 21,34]
   • [Flp 4,6]
  • ułuda bogactwa
   • [Koh 5,10-16]
   • [1 Tm 6,9-10]
   • [1 Tm 6,17]
  • inne żądze
   • [1 P 4,2-31]
   • [J 2,15-17]
  • pozostaje bezowocne
   • [Iz 5,2]
   • [Iz 5,4]
   • [Mt 3,10]
   • [J 15,2]
   • [Hbr 6,7-8]
   • [2 P 1,8]
   • [Jud 1,12]

20

 • Mk 4,20
  • [Mt 13,23]
  • [Mk 4,8]
  • [Łk 8,15]
  • [J 15,4-5]
  • [Rz 7,4]
  • [Ga 5,22-23]
  • [Flp 1,11]
  • [Kol 1,10]
  • [1 Tes 4,1]
  • [2 P 1,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)