Mk 3, 31-35

31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie. 33 Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są moimi braćmi? 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

Drzewo skrutacji

31

 • Mk 3,31
  • [Mt 12,46-48]
  • [Łk 8,19-21]

32

 • Mk 3,32

33

 • Mk 3,33
  • Któż jest moją matką?
   • [Pwt 33,9]
   • [Łk 2,49]
   • [J 2,4]
    • Niewiasto
     • [Mt 15,28]
     • [J 19,26-27]
     • [J 20,13]
     • [J 20,15]
   • [2 Kor 5,16]
    • Rz 7,5+
    • Rz 1,3
     • 2Sm 7,1+
     • Mt 9,27+
     • 2Tm 2,8
     • Ap 22,16
      • Ap 1,11n
      • Ap 2,28+
     • Rz 9,5+
  • [którzy] są moimi braćmi?
   • [Mk 3,21]
   • [Mk 6,3]
   • [J 7,3-5]

34

 • Mk 3,34
  • oto moja matka i moi bracia
   • [Mt 12,49-50]
   • [Mt 25,40]
   • [Mt 28,10]
   • [Łk 11,27-28]
   • [J 20,17]
   • [Rz 8,29]
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
    • 1Kor 15,49
    • Kol 1,18
     • Ef 1,22-23
     • Ef 5,23n
     • 1Kor 15,20
     • Ap 1,5
      • Ps 89,38
       • Ps 72,5
       • Ps 72,7
   • [Hbr 2,11-12]

35

 • Mk 3,35
  • kto pełni wolę Bożą
   • [Mt 7,21]
   • [J 7,17]
   • [Jk 1,25]
    • Mt 5,17
     • Rz 3,31
     • Rz 10,4
      • Ga 3,24
      • Rz 9,30-31+
     • Rz 13,8-10
    • J 13,17
     • Iz 56,2
      • Iz 58,13n
      • Wj 20,8+
   • [1 J 2,17]
    • 1Kor 7,31
     • 1J 2,16-17
    • 1P 4,2
    • Mt 7,21
    • Iz 40,8
   • [1 J 3,22-23]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie