Mk 3, 22-30

22 A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». 23 Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? 24 Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. 25 I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 26 Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. 27 Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 28 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 29 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». 30 Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Drzewo skrutacji

22

 • Mk 3,22
  • [Mt 9,34]
  • [Mt 10,25]
  • [Mt 12,24]
  • [Łk 11,15]
  • [J 7,20]
  • [J 8,48]
  • [J 8,52]

23

 • Mk 3,23
  • Mt 12,25-30 || Łk 11,17-23
  • mówił w przypowieściach
   • [Ps 49,4]
   • [Mt 13,34]

24

 • Mk 3,24
  • królestwo wewnętrznie skłócone
   • [2 Sm 20,1]
   • [2 Sm 20,6]
   • [1 Krl 12,16-20]
   • [Iz 9,20-21]
   • [Iz 19,2-3]
   • [Ez 37,22]
   • [Za 11,14]
   • [J 17,21]
   • [1 Kor 1,10-13]
   • [Ef 4,3-6]

25

 • Mk 3,25
  • dom wewnętrznie skłócony
   • [Rdz 13,7-8]
   • [Rdz 37,4]
   • [Ga 5,15]
   • [Jk 3,16]

26

 • Mk 3,26

27

 • Mk 3,27
  • [Rdz 3,15]
   • Ap 12,7
  • [Iz 27,1]
   • Hi 3,8+
   • Hi 40,25n
   • Iz 5,1-7+
  • [Iz 61,1]
   • Łk 4,18-19
   • Iz 42,1
   • Iz 11,2
    • Iz 9,5
   • Mt 3,16+
   • Łk 7,22
    • Iz 35,5-6
    • Iz 42,7
    • Iz 26,19
  • [Mt 12,29]
   • Tb 8,3
  • [Łk 10,17-20]
  • [Łk 11,21-23]
  • [J 12,31]
   • J 3,19
    • J 8,12+
   • J 1,10+
   • Łk 10,18
    • Dz 3,16+
    • Mt 8,29+
   • Ap 12,9
    • Ap 20,2-3
    • Rdz 3,1-4
    • Mt 4,1+
   • Łk 10,18
    • Dz 3,16+
    • Mt 8,29+
  • [Rz 16,20]
   • Mt 10,16
    • Łk 10,3
    • Łk 7,15
   • 1Kor 14,20
    • Ef 4,14
     • 1Kor 14,20
     • Ef 5,6
     • Kol 2,4
     • Kol 2,8
  • [Ef 6,10-13]
  • [Kol 2,15]
  • [Hbr 2,14]
  • [1 J 3,8]
  • [1 J 4,4]
  • [Ap 12,7-9]
  • [Ap 20,1-3]

28

 • Mk 3,28
  • [Mt 12,31-32]
  • [Łk 12,10]
  • [Hbr 6,4-8]
  • [Hbr 10,26-31]
  • [1J 5,16]

29

 • Mk 3,29
  • winien jest grzechu wiecznego
   • [Mk 12,40]
   • [Mt 25,46]
   • [2 Tes 1,9]
   • [Jud 1,7]
   • [Jud 1,13]

30

 • Mk 3,30
  • [Mk 3,22]
  • [J 10,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)