Mk 3, 1-6

1 Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. 2 A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. 3 On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» 4 A do nich powiedział: «Co wolno w szabat, uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. 5 Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 6 A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 3,1
  • wszedł do synagogi
   • [Mk 1,21]
   • [Mt 12,9-14]
   • [Łk 6,6-11]
  • uschnięta ręka
   • [1 Krl 13,4]

2

 • Mk 3,2
  • [Ps 37,32]
  • [Iz 29,20-21]
  • [Jr 20,10]
  • [Dn 6,4]
  • [Łk 6,7]
  • [Łk 11,53-54]
  • [Łk 14,1]
   • [Ps 41,6]
   • [Ps 62,4]
   • [Ps 64,5-6]
  • [Łk 20,20]
  • [J 9,16]

3

 • Mk 3,3
  • [Łk 6,8]
  • [Ga 6,9]

4

 • Mk 3,4
  • [Oz 6,6]
  • [Mt 12,10-12]
  • [Mk 2,27-28]
  • [Łk 6,9]
  • [Łk 13,13-17]
  • [Łk 14,1-5]

5

 • Mk 3,5
  • Łk 14,4
   • Mk 3,4
   • Mt 8,3+
   • Mt 12,11
    • Łk 20,20
    • J 8,6
     • Mt 12,10
     • Łk 20,20
    • Łk 14,5
   • Łk 13,15
  • Ef 4,18

6

 • Mk 3,6
  • [Ps 109,3-4]
  • [Mt 12,14]
  • [Łk 6,11]
  • [Łk 20,19-20]
  • [Łk 22,2]
  • [J 11,53]
   • J 5,18
    • J 7,1
    • J 7,19
    • J 7,25
    • J 11,53
    • J 2,16
    • Mdr 2,16
     • Mt 5,11
    • Mdr 10,33
    • Flp 2,6
     • Kol 1,15-20
     • Hbr 1,3
     • J 1,1n
     • J 1,1n
     • J 5,18
     • J 10,33
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie