Mk 2, 18-22

18 Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» 19 Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. 20 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. 21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. 22 Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki [przepadną]. Raczej młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków».

Drzewo skrutacji

18

 • Mk 2,18
  • [Mt 9,14]
  • [Łk 5,33]
  • Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?
   • [Mt 6,16]
    • post
     • [2 Sm 12,16]
     • [Ne 1,4]
     • [Est 4,16]
     • [Ps 35,13]
     • [Ps 109,24]
     • [Dn 9,3]
     • [Mt 9,14-15]
     • [Łk 2,37]
     • [Dz 13,2-3]
     • [Dz 14,23]
     • [2 Kor 6,5]
     • [2 Kor 11,27]
    • zły post
     • [Iz 58,3-5]
     • [Za 7,3-5]
     • [Ml 3,14]
     • [Łk 18,12]
   • [Mt 6,18]
   • [Mt 23,5]
   • [Łk 18,12]
   • [Rz 10,3]

19

 • Mk 2,19
  • [Iz 54,5]
  • [Iz 62,5]
  • [J 3,29]
  • [2 Kor 11,2]
  • [Ap 19,7]
  • [Ap 21,9]

20

 • Mk 2,20
  • przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego
   • [Za 13,7]
   • [Mt 26,31]
   • [J 7,33-34]
   • [J 12,8]
   • [J 13,33]
   • [J 16,7]
   • [J 16,28]
   • [J 17,11]
   • [J 17,13]
   • [Dz 1,9]
   • [Dz 3,21]
  • wtedy będą pościć
   • [Dz 13,2-3]
   • [Dz 14,23]
   • [1 Kor 7,5]
   • [2 Kor 6,5]
   • [2 Kor 11,27]

21

 • Mk 2,21
  • [Mt 9,16]
  • [Ps 103,13-15]
  • [Iz 57,16]
  • [1 Kor 10,13]

22

 • Mk 2,22
  • bukłaki
   • [Joz 9,4]
   • [Joz 9,13]
   • [Hi 32,19]
   • [Ps 119,80]
   • [Ps 119,83]
   • [Mt 9,17]
   • [Łk 5,37-38]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)