Mk 2, 13-17

13 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. 14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. 15 Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. 16 Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» 17 Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Drzewo skrutacji

13

 • Mk 2,13
  • wyszedł znowu nad jezioro
   • [Mt 13,1]
   • [Mk 4,1]
  • Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał
   • [Prz 1,20-22]
   • [Mk 2,2]
   • [Mk 3,7-8]
   • [Mk 3,20-21]
   • [Mk 4,1]
   • [Łk 19,48]
   • [Łk 21,38]

14

 • Mk 2,14
  • ujrzał Lewiego
   • [Mt 9,9]
    • Mt 4,19
     • Mt 13,47-50
   • [Łk 5,27]
  • syna Alfeusza
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,15]
   • [Dz 1,13]
  • pójdź za Mną
   • [Mk 1,17-20]
    • w. 17
     • [Ez 47,10]
     • [Mt 4,19-20]
     • [Łk 5,10]
    • w. 18
     • [Mk 10,28-31]
     • [Mt 19,27-30]
     • [Łk 5,11]
     • [Łk 14,33]
     • [Łk 18,28-30]
     • [Flp 3,8]
    • w. 19
     • [Mt 4,21]
     • [Mk 3,17]
     • [Mk 5,37]
     • [Mk 9,2]
     • [Mk 10,35]
     • [Mk 14,33]
     • [Dz 1,13]
     • [Dz 12,2]
    • w. 20
     • [Pwt 33,9]
     • [1 Krl 19,20]
     • [Mt 4,21-22]
     • [Mt 8,21-22]
     • [Mt 10,37]
     • [Mk 10,29]
     • [Łk 14,26]
     • [2 Kor 5,16]
   • [Mt 4,19-22]

15

 • Mk 2,15
  • [Mt 9,10-11]
   • w. 10
    • Łk 15,1-2
    • Łk 19,1-10
    • [Mt 5,46-47]
    • [1 Tm 1,13-16]
   • w. 11
    • Mt 3,7+
    • [Mt 11,19]
    • [Łk 5,30]
    • [Łk 15,1-2]
    • [Łk 19,7]
    • [Hbr 5,2]
  • [Mt 21,31-32]
  • [Łk 5,29-30]
  • [Łk 6,17]
  • [Łk 15,1]
   • [Ez 18,27]
   • [Łk 5,29-32]
   • [Łk 7,29]
   • [Łk 13,30]
   • [Mt 9,10-13]
   • [Mt 21,28-31]
   • [Rz 5,20]
   • [1 Tm 1,15]

16

 • Mk 2,16
  • [Mk 2,7]
  • [Łk 15,2-7]
  • [Łk 18,11]
  • [Łk 19,7]
   • Łk 1,14+
   • Łk 5,30
    • Mt 3,7+
    • Mt 2,4+
    • Mt 9,10+
   • Łk 15,2
    • Mt 9,10-13
  • [Łk 19,10]
  • [1 Kor 2,15]
  • [Hbr 12,3]

17

 • Mk 2,17
  • Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają
   • [Mt 9,12-13]
   • [Łk 5,31-32]
   • [Łk 15,7]
   • [Łk 15,29]
   • [Łk 16,15]
   • [J 9,34]
   • [J 9,40]
  • Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
   • [Iz 1,18]
   • [Iz 55,7]
   • [Mt 18,11]
   • [Łk 15,10]
   • [Łk 19,10]
   • [Dz 20,21]
   • [Dz 26,20]
   • [Rz 5,6-8]
   • [Rz 5,20-21]
   • [1 Kor 6,9-11]
   • [1 Tm 1,15-16]
   • [Tt 2,14]
   • [Tt 3,3-7]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie