Mk 16, 9-15

9 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. 10 Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. 11 Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary. 12 Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. 13 Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. 14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 15 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Drzewo skrutacji

9

 • Mk 16,9
  • J 20,11-18
  • Łk 8,2
   • Mt 8,29+
   • Mt 27,55-56
   • Mk 15,40-41
   • Łk 23,49
   • Łk 24,10
   • J 19,25

10

 • Mk 16,10
  • J 20,18
  • Łk 24,10-11

11

 • Mk 16,11
  • Łk 24,13-35
  • [Wj 6,9]
  • [Mk 9,19]
  • [Łk 24,11]
  • [Łk 24,23-35]

12

 • Mk 16,12
  • [Łk 24,13-32]

13

 • Mk 16,13
  • Oni powrócili i obwieścili pozostałym
   • [Łk 24,33]
  • lecz im też nie uwierzyli
   • [Łk 16,31]
   • [J 20,25]

14

 • Mk 16,14
  • Łk 24,36-49
  • J 20,19-23
  • 1Kor 15,5
  • wyrzucał im brak wiary
   • [Mk 7,18]
   • [Mk 8,17-18]
   • [Mt 11,20]
   • [Mt 15,16-17]
   • [Mt 16,8-11]
   • [Mt 17,20]
   • [Łk 24,25]
   • [Łk 24,38-39]
   • [J 20,27]
   • [Ap 3,19]

15

 • Mk 16,15
  • Mt 28,18-20
  • Mk 13,10
  • Kol 1,23
   • Mk 16,15
   • Ef 3,7
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie