Mk 12, 28b-34

28 Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? 29 Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 33 Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. 34 Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Drzewo skrutacji

28

 • Mk 12,28
  • które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
   • [Mt 5,19]
    • Jk 2,10
     • Pwt 27,26
     • Ga 3,10
   • [Mt 19,18]
    • Wj 20,12-16
    • Pwt 5,16-20
   • [Mt 23,23]
    • Pwt 14,22+
    • Am 5,21+
   • [Łk 11,42]

29

 • Mk 12,29
  • Pwt 6,4-5
  • [Pwt 10,12]
  • [Pwt 30,6]
  • [Prz 23,26]
  • [Mt 10,37]
  • [Łk 10,27]
  • [1 Tm 1,5]

30

 • Mk 12,30
  • zob. wers 29

31

 • Mk 12,31
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
   • Mt 22,39
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Ga 5,14
   • Jk 2,8
    • Rz 13,8-10
    • Kpł 19,18
    • Mt 22,39p
    • Prz 24,23+
    • Pwt 1,17
     • Kpł 19,15

32

 • Mk 12,32
  • Pwt 6,4
   • Pwt 4,25+
   • Pwt 10,12
    • Pwt 6,5+
   • Mt 22,37p
  • Pwt 4,35
   • Wj 20,3
   • Pwt 32,39
    • Iz 42,8+
    • 1Sm 2,6+
    • Iz 19,22
   • Iz 43,10-13

33

 • Mk 12,33
  • Am 5,21+
  • 1Sm 15,22
   • Am 5,21-25+
   • Oz 6,6
    • Mt 9,13
     • Mt 12,7
     • Oz 6,6
     • Łk 19,10
  • Ps 40,7-9

34

 • Mk 12,34
  • Mt 22,46
   • Łk 20,40
  • Łk 20,40
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)