Mk 12, 13-17

13 Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. 14 Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? 15 Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć. 16 Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara. 17 Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.

Drzewo skrutacji

13

 • Mk 12,13
  • [Ps 38,12]
  • [Ps 56,5-6]
  • [Ps 140,5]
  • [Iz 29,21]
  • [Jr 18,18]
  • [Mt 22,15-16]
  • [Łk 11,54]
  • [Łk 20,20-26]

14

 • Mk 12,14
  • [2 Krn 18,13]
  • [Ez 2,6-7]
  • [Mi 3,8]
  • [Ga 1,10]
  • [Ga 2,6]
   • Pwt 10,17
  • czy wolno płacić podatek cezarowi?
   • [Mt 17,25-27]
   • [Mt 22,17]
   • [Łk 20,22]
   • [Łk 23,2]
   • [Rz 13,6]

15

 • Mk 12,15
  • On poznał
   • [Mt 22,18]
   • [Łk 20,23]
   • [J 2,24-25]
   • [Hbr 4,13]
   • [Ap 2,23]
  • Czemu wystawiacie Mnie na próbę?
   • [Mk 10,2]
   • [Ez 17,2]
   • [Dz 5,9]
   • [1 Kor 10,9]
    • Lb 21,5-6

16

 • Mk 12,16
  • obraz
   • [Mt 22,19-22]
   • [Łk 20,24-26]
   • [2 Tm 2,19]
   • [Ap 3,12]

17

 • Mk 12,17
  • Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara
   • [Prz 24,21]
   • [Rz 13,7]
   • [1 P 2,17]
  • Bogu to, co należy do Boga
   • [Mk 12,30]
   • [Prz 23,26]
   • [Ml 1,6]
   • [Dz 4,19-20]
   • [Rz 6,13]
   • [Rz 12,1]
   • [1 Kor 6,19-20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie