Mk 12, 1-12

1 I zaczął mówić do nich w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 2 Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. 3 Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. 4 Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. 5 Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. 6 Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. 7 Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. 8 I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. 9 Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. 10 Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. 11 Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. 12 I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 12,1
  • Iz 5,1+
  • zaczął mówić do nich w przypowieściach
   • [Mk 4,2]
   • [Mk 4,11-13]
   • [Mk 4,33-34]
   • [Ez 20,49]
   • [Mt 13,10-15]
   • [Mt 13,34-35]
   • [Łk 8,10]
   • [Łk 22,9]
  • założył winnicę
   • [Ps 80,8-16]
   • [Iz 5,1-4]
   • [Jr 2,21]
   • [J 15,1-8]
   • [Rz 11,17-24]
  • oddał ją w dzierżawę
   • [Pnp 8,11]
  • i wyjechał
   • [Mk 13,34]
   • [Mt 25,14]
   • [Łk 19,12]

2

 • Mk 12,2
  • posłał sługę
   • [Sdz 6,8-10]
   • [2 Krl 17,13]
   • [2 Krn 36,15]
   • [Ezd 9,11]
   • [Jr 25,4-5]
   • [Jr 35,15]
   • [Jr 44,4]
   • [Mi 7,1]
   • [Za 1,3-6]
   • [Za 7,7]
   • [Hbr 1,1]

3

 • Mk 12,3
  • [Jr 7,25-28]
  • [Jr 44,4-5]
  • [Jr 44,16]
  • [Ne 9,30]
  • [Dn 9,10-11]
  • [Za 7,9-13]
  • [Łk 20,10-12]

4

 • Mk 12,4
  • zob. wers 3

5

 • Mk 12,5
  • [Mk 9,13]
  • [Mt 5,12]
  • [Mt 21,35-36]
  • [Mt 22,6]
  • [Mt 23,37]
  • [Łk 6,22-23]

6

 • Mk 12,6
  • [Ps 2,7]
  • [Mt 1,23]
  • [Mt 11,27]
  • [Mt 26,63]
  • [J 1,14]
  • [J 1,18]
  • [J 1,34]
  • [J 1,49]
  • [J 3,16-18]
  • [1 J 4,9]
  • [1 J 5,11-12]

7

 • Mk 12,7
  • [Mk 12,12]
  • [Rdz 3,15]
  • [Rdz 37,20]
  • [Ps 2,2-3]
  • [Ps 22,12-15]
  • [Iz 49,7]
  • [Iz 53,7-8]
  • [J 11,47-50]
  • [Dz 2,23]
  • [Dz 7,52]
  • [Dz 13,27-28]

8

 • Mk 12,8
  • [Mt 21,39]
  • [Łk 20,15]
  • [Hbr 13,11-13]

9

 • Mk 12,9
  • [Kpł 26,15-18]
  • [Kpł 26,23-24]
  • [Kpł 26,27-28]
  • [Pwt 4,26-27]
  • [Pwt 28,15-68]
  • [Pwt 28,61]
  • [Joz 23,15]
  • [Prz 1,24-31]
  • [Iz 5,5-7]
  • [Dn 9,26-27]
  • [Za 13,7-9]
  • [Mt 3,9-12]
  • [Mt 22,7]
  • [Mt 23,34-38]
  • [Łk 19,27]
  • [Łk 19,41-44]
  • [Łk 20,15-16]

10

 • Mk 12,10
  • Ps 118,22-23
  • [Iz 28,16]
  • [Mt 21,42]
  • [Łk 20,17-18]
  • [Dz 4,11-12]
  • [Rz 9,33]
  • [Ef 2,20-22]
  • [1 P 2,7-8]

11

 • Mk 12,11
  • [Lb 23,23]
  • [Ha 1,5]
  • [Dz 2,12]
  • [Dz 2,32-36]
  • [Dz 3,12-16]
  • [Dz 13,40-41]
  • [Ef 3,8-11]
  • [Kol 1,27]
  • [1 Tm 3,16]

12

 • Mk 12,12
  • starali się Go ująć, lecz bali się tłumu
   • [Mk 11,18]
   • [Mk 11,32]
   • [Mt 21,26]
   • [Mt 21,45-46]
   • [Łk 20,6]
   • [Łk 20,19]
   • [J 7,25]
   • [J 7,30]
   • [J 7,44]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)