Mk 11, 27-33

27 Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi 28 i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? 29 Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. 30 Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi. 31 Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” 32 Powiemy: „Od ludzi”? [Lecz] bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. 33 Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł: Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Drzewo skrutacji

27

 • Mk 11,27
  • J 2,18
   • J 6,30
    • Mt 16,1-4
    • Mk 15,32
     • J 6,30
     • Łk 23,39-43
    • Wj 16,4n+
    • Łk 11,29-32
    • J 1,21+
    • J 2,11+
   • J 4,48
    • Mt 12,38np
    • J 20,29
     • J 4,48
     • Łk 1,45
   • Mt 26,61+
  • kiedy chodził po świątyni
   • [Ml 3,1]
   • [Mt 21,23-27]
   • [Łk 20,1-8]
   • [J 10,23]
   • [J 18,20]

28

 • Mk 11,28
  • [Wj 2,14]
  • [Lb 16,3]
  • [Lb 16,13]
  • [Dz 7,27-28]
  • [Dz 7,38-39]
  • [Dz 7,51]

29

 • Mk 11,29
  • [Mt 21,24]
  • [Łk 20,3-8]

30

 • Mk 11,30
  • [Mk 9,13]
  • [J 1,6-8]

31

 • Mk 11,31
  • dlaczego nie uwierzyliście mu?
   • [Mt 11,7-14]
   • [Mt 21,25-27]
   • [Mt 21,31-32]
   • [J 1,15]
   • [J 1,29]
   • [J 1,34]
   • [J 1,36]
   • [J 3,29-36]

32

 • Mk 11,32
  • bali się tłumu
   • [Mk 6,20]
   • [Mk 12,12]
   • [Mt 14,5]
   • [Mt 21,46]
   • [Łk 20,19]
   • [Łk 22,2]
   • [Dz 5,26]

33

 • Mk 11,33
  • Mt 16,14+
  • Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy.
   • [Iz 1,3]
   • [Iz 6,9-10]
   • [Iz 29,9-14]
   • [Iz 42,19-20]
   • [Iz 56,10]
   • [Jr 8,7-9]
   • [Oz 4,6]
   • [Ml 2,7-8]
   • [Mt 15,14]
   • [Mt 23,16-26]
   • [J 3,10]
   • [Rz 1,18-22]
   • [Rz 1,28]
   • [2Kor 3,15]
   • [2Kor 4,3-4]
   • [2 Tes 2,10-12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)