Mk 11, 11-25

11 Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. 12 Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. 13 A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł [ku niemu zobaczyć], czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. 14 Wtedy rzekł do drzewa: Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu! A słyszeli to Jego uczniowie. 15 I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; 16 nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. 17 Potem nauczał ich, mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. 18 Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. 19 Gdy zaś wieczór zapadł, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto. 20 Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. 22 Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć w morze”, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

Drzewo skrutacji

11

 • Mk 11,11
  • wszedł do świątyni
   • [Ml 3,1]
   • [Mt 21,10-16]
   • [Łk 19,41-45]
  • obejrzał wszystko
   • [Ez 8,9]
   • [So 1,12]
  • wyszedł do Betanii
   • [Mt 21,17]
   • [Łk 21,37-38]
   • [J 8,1-2]

12

 • Mk 11,12
  • głód i pragnienie Jezusa
   • [Mt 4,2]
   • [Łk 4,2]
   • [J 4,6-7]
   • [J 4,31-33]
   • [J 19,28]

13

 • Mk 11,13
  • [Mt 21,19]
   • Oz 9,16
    • Am 2,9
  • [Łk 13,6]
  • Iz 5,7

14

 • Mk 11,14
  • przekleństwo
   • [Pwt 11,26]
   • [Iz 5,5-6]
   • [Mt 3,10]
   • [Mt 7,19]
   • [Mt 12,33-35]
   • [Mt 21,19]
   • [Mt 21,44]
   • [J 15,6]
   • [2 P 2,20]
   • [Ap 22,11]

15

 • Mk 11,15
  • Jezus oczyszcza świątynię
   • [Mt 21,12-16]
   • [Łk 19,45]
   • [J 2,13-17]

16

 • Mk 11,16
  • mój dom ma być domem modlitwy
   • [Iz 56,7]
    • Ps 15,1
    • 1Krl 8,41-43
    • Mt 21,13p
   • [Iz 60,7]
   • [Łk 19,46]

17

 • Mk 11,17
  • Iz 56,7
   • Ps 15,1
   • 1Krl 8,41-43
   • Mt 21,13p
  • Jr 7,11
   • Mt 21,13+
   • 1Sm 1-3
   • 1Sm 4,12-22
   • Ps 78,59-69

18

 • Mk 11,18
  • szukali sposobu, jak by Go zgładzić
   • [Mk 3,6]
   • [Mk 12,12]
   • [Mk 14,1-2]
   • [Mt 21,15]
   • [Mt 21,45-46]
   • [Mt 26,3-4]
   • []Łk 19,47]
   • [J 11,53]
  • cały tłum był zachwycony Jego nauką
   • [Mt 7,28]
   • [Mk 1,22]
   • [Łk 4,22]
   • [J 7,46]

19

 • Mk 11,19
  • [Mk 11,11]
  • [Łk 21,37]
  • [J 12,36]

20

 • Mk 11,20
  • uschły od korzenia
   • [Hi 18,16-17]
   • [Iz 40,24]
   • [Mt 13,6]
   • [J 15,6]
   • [Hbr 6,8]

21

 • Mk 11,21
  • [Prz 3,33]
  • [Za 5,3-4]
  • [Mt 25,41]
  • [1Kor 16,22]

22

 • Mk 11,22
  • miejcie wiarę w Boga
   • [Mk 9,23]
   • [2 Krn 20,20]
   • [Ps 62,8]
   • [Iz 7,9b]
   • [J 14,1]
   • [Tt 1,1]

23

 • Mk 11,23
  • Mt 8,10+
  • J 11,22
   • Mk 11,24p

24

 • Mk 11,24
  • Mt 5,23-24
   • o co prosicie w modlitwie, stanie się wam
    • [Mt 7,7-11]
    • [Mt 18,19]
    • [Mt 21,22]
    • [Łk 11,9-13]
    • [Łk 18,1-8]
    • [J 14,13]
    • [J 15,7]
    • [J 16,23-27]
    • [Jk 1,5-6]
    • [Jk 5,15-18]
    • [1 J 3,22]
    • [1 J 5,14-15]

25

 • Mk 11,25
  • Mt 6,14-15
  • przebaczcie
   • [Mt 6,12]
   • [Mt 18,23-35]
   • [Łk 6,37]
   • [Ef 4,32]
   • [Kol 3,13]
   • [Jk 2,13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie