Mk 10, 28-31

28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». 29 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól 30 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 31 Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Drzewo skrutacji

28

 • Mk 10,28
  • [Mk 1,16-20]
  • [Mt 19,27-30]
  • [Łk 14,33]
  • [Łk 18,28-30]
  • [Flp 3,7-9]

29

 • Mk 10,29
  • Mk 1,1
  • [Rdz 12,1-3]
  • [Rdz 45,20]
  • [Łk 22,28-30]
  • [Hbr 11,24-26]

30

 • Mk 10,30
  • z powodu Mnie i z powodu Ewangelii
   • [Mk 8,35]
   • [Mt 5,10-11]
    • 1P 3,14
   • [Mt 10,18]
   • [1 Kor 9,23]
   • [Ap 2,3]
  • wśród prześladowań
   • Mt 5,11
    • Dz 5,41
     • Mt 5,10-11+
     • 1Kor 4,9n
    • Flp 1,29
     • 2Tes 1,4-7
    • Kol 1,24
     • 2Kor 7,4
     • 2Kor 12,10
      • 2Kor 7,4
      • Kol 1,24
       • 2Kor 7,4
       • 2Kor 12,10
       • Kol 2,1
       • Kol 1,18+
       • 2Kor 3,6
      • Flp 4,13
       • 2Kor 12,9-10
       • Kol 1,29
      • Kol 1,29
       • Flp 2,13
       • Flp 4,13
       • 2Tes 1,11
     • Kol 2,1
      • Kol 1,24
       • 2Kor 7,4
       • 2Kor 12,10
       • Kol 2,1
       • Kol 1,18+
       • 2Kor 3,6
     • Kol 1,18+
     • 2Kor 3,6
      • J 3,27
       • J 19,11
       • 1Kor 4,7
       • Jk 1,17
      • Ef 3,7
      • Kol 1,23
       • Mk 16,15
       • Ef 3,7
      • Kol 1,25 Rz 2,29
      • Rz 7,5+
    • Hbr 10,34
     • Hbr 13,3
      • Sdz 13,3-23
      • Hbr 10,34
       • Hbr 13,3
       • Mt 5,40
       • Mt 6,20
      • Mt 25,36
     • Mt 5,40
     • Mt 6,20

31

 • Mk 10,31
  • [Mt 8,11-12]
  • [Mt 19,30]
   • Łk 13,30
   • Mt 20,16
   • Mt 5,3+
  • [Mt 20,16]
  • [Mt 21,31]
  • [Łk 7,29-30]
  • [Łk 7,40-47]
  • [Łk 13,30]
  • [Łk 18,11-14]
  • [Dz 13,46-48]
  • [Rz 9,30-33]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)