Mk 10, 17-27

17 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 18 Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. 20 On Mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 21 Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 22 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 23 Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego. 24 Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. 26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27 Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.

Drzewo skrutacji

17

 • Mk 10,17
  • upadł przed Nim na kolana
   • [Mk 1,40]
    • Łk 5,12-16
    • Mt 8,2-4
   • [Mt 17,14]
  • Nauczycielu dobry
   • [Mk 12,14]
   • [J 3,2]
  • osiągnąć życie wieczne
   • [J 5,39]
   • [J 6,40]
   • [Rz 2,7]
   • [Rz 6,23]
   • [1 J 2,25]

18

 • Mk 10,18
  • tylko Bóg jest dobry
   • [1Sm 2,2]
   • [Ps 36,7-8]
   • [Ps 86,5]
   • [Ps 119,68]
   • [Jk 1,17]
    • J 3,27
     • J 19,11
     • 1Kor 4,7
   • [1J 4,8]
   • [1J 4,16]

19

 • Mk 10,19
  • Wj 20,12-16
  • Pwt 5,16-20
  • Pwt 24,14
   • Kpł 19,13
    • Pwt 24,14-15
   • Jr 22,13
    • Am 6,8
     • Am 4,2
     • Iz 28,1
   • Ml 3,5
    • Wj 22,20-21
   • Jk 5,4

20

 • Mk 10,20
  • [Mt 19,20]
  • [Łk 10,29]
  • [Łk 18,11-12]
  • [Flp 3,6]

21

 • Mk 10,21
  • jednego ci brakuje
   • [Łk 18,22]
   • [Łk 10,42]
   • [Jk 2,10]
    • Pwt 27,26
    • Mt 5,19
    • Ga 3,10
  • Idź, sprzedaj wszystko, co masz
   • [Mt 13,44-46]
   • [Mt 19,21]
   • [Łk 12,33]
    • Prz 13,7
    • Mt 6,20-21
   • [Dz 2,45]
   • [Dz 4,34-37]
  • będziesz miał skarb w niebie
   • [Mt 6,19-21]
   • [Hbr 10,34]
   • [1P 1,4-5]
   • [1Tm 6,17-19]

22

 • Mk 10,22
  • posmutniał
   • [Mt 19,22]
   • [Łk 18,23]
   • [Mk 6,26]
   • [2 Kor 7,10]

23

 • Mk 10,23
  • spojrzał dookoła
   • [Mk 3,5]
   • [Mk 5,32]
  • trudno bogatym wejść do Królestwa
   • [Mt 19,23-26]
   • [Łk 18,24]
   • [Jk 2,5]
   • [Jk 4,4]
   • [1Kor 1,26-28]

24

 • Mk 10,24
  • dzieci
   • [J 13,33]
   • [J 21,5]
   • [Ga 4,19]
   • [1J 2,1]
   • [1J 4,4]
   • [1J 5,21]
  • ufność w bogactwach
   • [Hi 31,24-25]
   • [Ps 49,6-7]
   • [Prz 11,28]
   • [Prz 18,11]
   • [Prz 23,5]
   • [Ez 28,4-5]
   • [Ha 2,9]
   • [So 1,18]
   • [Łk 12,16-21]
   • [Łk 16,14]
   • [1 Tm 6,17]
   • [Jk 5,1-3]
   • [Ap 3,17]

25

 • Mk 10,25
  • [Jr 13,23]
  • [Mt 7,3-5]
  • [Mt 19,24-25]
  • [Mt 23,24]
  • [Łk 18,25]

26

 • Mk 10,26
  • Któż więc może być zbawiony?
   • [Łk 13,23]
   • [Łk 18,26]
   • [Dz 16,31]
   • [Rz 10,9-13]

27

 • Mk 10,27
  • Za 8,6-7
  • u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga
   • [Rdz 18,13-14]
   • [Lb 11,21-23]
   • [2 Krl 7,2]
   • [Mt 19,26]
   • [Łk 18,27]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)