Mk 1, 40-45

40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go, Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. 41 A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, «Chcę, bądź oczyszczony!» 42 Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Drzewo skrutacji

40

 • Mk 1,40
  • trędowaty
   • [Kpł 13,1-14]
   • [Lb 12,10-15]
   • [Pwt 24,8-9]
   • [2 Sm 3,29]
   • [2 Krl 5,5-27]
   • [2 Krl 5,27]
   • [2 Krl 7,3]
   • [2 Krl 15,5]
   • [Mt 11,5]
   • [Łk 17,12-19]
  • upadł na kolana
   • [2 Krn 6,13]
   • [Mt 17,14]
   • [Mk 10,17]
   • [Łk 22,41]
   • [Dz 7,60]
   • [Ef 3,14]
  • jeśli chcesz
   • [Rdz 18,14]
   • [2 Krl 5,7]
   • [Mk 9,22-23]

41

 • Mk 1,41
  • Mk 5,30+
  • zdjęty litością
   • [Mk 6,34]
   • [Mt 9,36]
   • [Łk 7,12-13]
   • [Hbr 2,17]
   • [Hbr 4,15]
  • chcę
   • [Rdz 1,3]
   • [Ps 33,9]
   • [Mk 4,39]
   • [Mk 5,41]
   • [Hbr 1,3]

42

 • Mk 1,42
  • [Ps 33,9]
  • [Mk 1,31
  • [Mk 5,29]
  • [Mt 15,28]
  • [J 4,50-53]
  • [J 15,3]

43

 • Mk 1,43
  • [Mk 3,12]
  • [Mk 5,43]
  • [Mk 7,36]
  • [Mt 9,30]
  • [Łk 8,56]

44

 • Mk 1,44
  • Mk 1,34+
  • Kpł 14,1-32
  • On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił
   • [Mt 8,4]
   • [Mt 9,30]
   • [Mt 12,16]
  • idź, pokaż się kapłanowi
   • [Łk 17,14]
   • [Kpł 13,2]
  • złóż ofiarę za swe oczyszczenie
   • [Kpł 14,4]
   • [Kpł 14,10]
   • [Kpł 14,21-22]
  • na świadectwo dla nich
   • [Mt 10,18]
   • [Mk 1,44]
   • [Mk 6,11]
   • [Łk 9,5]

45

 • Mk 1,45
  • po wyjściu zaczął wiele opowiadać
   • [Mt 9,31]
   • [Łk 5,15]
  • zewsząd schodzili się do Niego
   • [Mk 2,1-2]
   • [Mk 2,13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie