Mk 1, 29-39

29 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 31 On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 33 i całe miasto zebrało się u drzwi. 34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 35 Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 36 Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 37 a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu, Wszyscy Cię szukają. 38 Lecz On rzekł do nich, Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. 39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Drzewo skrutacji

29

 • Mk 1,29
  • Mk 13,3
   • Mk 5,37+
  • [Mt 8,14-15]
  • [Łk 4,38-39]
  • [Łk 9,58]

30

 • Mk 1,30
  • zaraz powiedzieli Mu o niej
   • [Mk 5,23]
   • [J 11,3]
   • [Jk 5,14-15]

31

 • Mk 1,31
  • Mk 5,41
   • Mk 9,27
  • [Dz 9,41]
  • i usługiwała im
   • [Ps 116,12]
   • [Mt 27,55]
   • [Mk 15,41]
   • [Łk 8,2-3]

32

 • Mk 1,32
  • z nastaniem wieczora
   • [Mt 8,16]
   • [Łk 4,40]

33

 • Mk 1,33
  • [Mk 1,5]
  • [Dz 13,44]

34

 • Mk 1,34
  • Mk 3,12
  • wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić
   • [Mk 1,25]
   • [Mk 3,12]
   • [Łk 4,41]
   • [Dz 16,16-18]

35

 • Mk 1,35
  • Mt 14,23p
  • Mt 26,36p
  • Łk 3,21+
  • [Ps 5,3]
  • [Ps 109,4]
  • [Mk 6,46-48]
  • [Łk 4,42]
  • [Łk 6,12]
  • [Łk 22,39-46]
  • [J 4,34]
  • [J 6,15]
  • [Ef 6,18]
  • [Flp 2,5]
  • [Hbr 5,7]

36

 • Mk 1,36

37

 • Mk 1,37
  • wszyscy Cię szukają
   • [J 3,26]
   • [J 11,48]
   • [J 12,19]

38

 • Mk 1,38
  • J 18,37
   • J 3,35+
   • J 3,11+
   • J 10,26+
   • 1J 3,19+
  • bo po to wyszedłem
   • [Iz 61,1-3]
   • [Łk 4,18-21]
   • [J 9,4]
   • [J 16,28]
   • [J 17,4]
   • [J 17,8]

39

 • Mk 1,39
  • I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach
   • [Mt 4,23]
   • [Mk 1,21]
   • [Łk 4,43-44]
  • wyrzucając złe duchy
   • [Mk 7,30]
   • [Łk 4,41]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)