Mk 1, 14-20

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, 15 Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 I rzekł do nich Jezus, Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. 18 A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 19 Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Drzewo skrutacji

14

 • Mk 1,14
  • Rz 1,1
   • Flp 1,1
    • Dz 16,1+
    • Rz 1,1+
    • Dz 9,13+
   • Ga 1,10
    • 1Tes 2,4
     • 1Tm 1,11
     • Ef 3,7
     • Ga 1,10
     • 2Kor 5,9
    • Rz 1,1
     • Flp 1,1
     • Ga 1,10
  • Dn 7,22
   • Ap 11,7
   • Ap 13,7
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
     • Ap 1,6+
     • Wj 19,6
     • Iz 61,6
   • Mk 1,15
  • Mt 3,2+
  • Mt 8,10+

15

 • Mk 1,15
  • czas się wypełnił
   • [Dn 2,44]
   • [Dn 9,25]
   • [Ga 4,4]
   • [Ef 1,10]
  • bliskie jest królestwo Boże
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 4,17]
   • [Mt 10,7]
   • [Łk 10,9]
  • nawracajcie się
   • [Mt 21,31-32]
   • [Łk 24,47]
   • [Dz 2,36-38]
   • [Dz 20,21]
   • [2 Tm 2,25-26]
  • wierzcie w Ewangelię
   • [Rz 16,26]

16

 • Mk 1,16
  • obok Jeziora Galilejskiego
   • [Mt 4,18-22]
   • [Łk 5,1]
   • [Łk 5,4-11]
  • ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja
   • [Mk 3,16]
   • [Mk 3,18]
   • [Mt 10,2]
   • [Łk 6,14]
   • [J 1,40-42]
   • [J 6,8]
   • [J 12,22]
   • [Dz 1,13]

17

 • Mk 1,17
  • [Ez 47,10]
  • [Mt 4,19-20]
  • [Łk 5,10]

18

 • Mk 1,18
  • [Mk 10,28-31]
  • [Mt 19,27-30]
  • [Łk 5,11]
  • [Łk 14,33]
  • [Łk 18,28-30]
  • [Flp 3,8]

19

 • Mk 1,19
  • [Mt 4,21]
  • [Mk 3,17]
  • [Mk 5,37]
  • [Mk 9,2]
  • [Mk 10,35]
  • [Mk 14,33]
  • [Dz 1,13]
  • [Dz 12,2]

20

 • Mk 1,20
  • [Pwt 33,9]
  • [1 Krl 19,20]
  • [Mt 4,21-22]
  • [Mt 8,21-22]
  • [Mt 10,37]
  • [Mk 10,29]
  • [Łk 14,26]
  • [2 Kor 5,16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie