Łk 9, 51-62

51 Gdy dopełniały się dni Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jeruzalem, 52 i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. 53 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 54 Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? 55 Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. 56 I udali się do innego miasteczka. 57 A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. 58 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. 59 Do innego rzekł: Pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. 60 Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. 61 Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. 62 Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Drzewo skrutacji

51

 • Łk 9,51
  • Mt 19,1
   • Łk 9,51
  • Mk 10,1
  • Łk 2,38+
  • Łk 22,8
   • Łk 8,51+

52

 • Łk 9,52
  • wysłał przed sobą posłańców
   • [Ml 3,1]
   • [Łk 7,27]
   • [Łk 10,1]
  • ci wybrali się w drogę
   • [Mt 10,5]
  • weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego
   • [Łk 10,33]
   • [Łk 17,16]
   • [J 8,48]

53

 • Łk 9,53
  • [Łk 9,48]
  • [J 4,9]

54

 • Łk 9,54
  • 2Krl 1,10
   • Łk 9,54-55

55

 • Łk 9,55
  • [1 Sm 24,4-7]
  • [1 Sm 26,8-11]
  • [2 Sm 19,22]
  • [Hi 31,29-31]
  • [Prz 9,8]
  • [Mt 16,23]
  • [Ap 3,19]

56

 • Łk 9,56
  • [Mt 5,39]
  • [Łk 6,27-31]
  • [Łk 22,51]
  • [Łk 23,34]
  • [Rz 12,21]
  • [1 P 2,21-23]

57

 • Łk 9,57
  • Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz
   • [Wj 19,8]
   • [Mt 8,19-20]
   • [J 13,37]

58

 • Łk 9,58
  • [Ps 84,3]
  • [2 Kor 8,9]
  • [Jk 2,5]

59

 • Łk 9,59
  • Łk 14,26
   • Mt 10,37
   • Mt 19,29
  • Łk 14,33
   • Łk 12,33+

60

 • Łk 9,60
  • Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych
   • [Łk 15,32]
   • [Ef 2,1]
   • [Ef 2,5]
   • [1 Tm 5,6]
   • [Ap 3,1]
  • a ty idź i głoś królestwo Boże
   • [J 21,15-17]
   • [1 Kor 9,16]
   • [2 Kor 5,16-18]
   • [2 Tm 2,3-4]
   • [2 Tm 4,2]
   • [2 Tm 4,5]

61

 • Łk 9,61
  • pozwól mi najpierw
   • [Pwt 33,9]
   • [1 Krl 19,20]
   • [Koh 9,10]
   • [Mt 10,37-38]
   • [Łk 14,18-20]
   • [Łk 14,26]

62

 • Łk 9,62
  • Flp 3,13
   • Łk 9,62
   • 1Kor 9,25+
  • [Ps 78,8-9]
  • [Łk 17,31-32]
  • [Dz 15,37-38]
  • [2 Tm 4,10]
  • [Hbr 10,38]
  • [Jk 1,6-8]
  • [2 P 2,20-22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie