Łk 9, 46-50

46 Pojawiła się też u nich myśl, kto z nich jest największy. 47 Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie 48 i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. 49 Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. 50 Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Drzewo skrutacji

46

 • Łk 9,46
  • [Mt 18,1-5]
  • [Mt 20,20-22]
  • [Mt 23,6-7]
  • [Mk 9,33-37]
  • [Łk 14,7-11]
  • [Łk 22,24-27]
  • [Rz 12,3]
  • [Rz 12,10]
  • [Ga 5,20-21]
  • [Ga 5,25-26]
  • [Flp 2,3]
  • [Flp 2,14]
  • [3 J 9]

47

 • Łk 9,47
  • Mt 10,40
   • Mt 18,5
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
   • Łk 10,16
   • J 12,44-45
   • J 13,20
   • Mt 25,40
   • Mt 25,45
   • Mk 9,41
  • Łk 10,16
   • Mt 10,40
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
   • J 13,20
  • J 13,20
   • Mt 10,40
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48

48

 • Łk 9,48
  • Łk 22,26
  • Łk 14,11
   • Mt 23,12
   • Łk 18,14
  • Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.
   • [Mt 10,40-42]
   • [Mt 18,5-6]
   • [Mt 18,10]
   • [Mt 18,14]
   • [Mt 25,40]
   • [Mt 25,45]
   • [Mk 9,37]
   • [Łk 10,16]
   • [J 12,44-45]
   • [J 13,20]
   • [J 14,21]
   • [1 Tes 4,8]
  • Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.
   • [Prz 18,12]
   • [Mt 19,28]
   • [Mt 23,11-12]
   • [Łk 7,28]
   • [Łk 14,11]
   • [Łk 22,30]
   • [1 P 5,3-4]
   • [1 P 5,6]
   • [Ap 3,21]
   • [Ap 21,14]

49

 • Łk 9,49
  • [Lb 11,27-29]
  • [Mk 9,38-40]
  • [Mk 10,13-14]
  • [Dz 4,18-19]
  • [Dz 5,28]
  • [1 Tes 2,16
  • [3 J 9-10]

50

 • Łk 9,50
  • kto bowiem nie jest przeciwko wam
   • [Mt 13,28-30][Flp 1,15-18]
  • ten jest z wami
   • [Mk 9,41]
   • [1 Kor 12,3]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)