Łk 9, 43b-45

43b Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów: 44 Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 45 Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Drzewo skrutacji

43b

 • Łk 9,43
  • [Ps 139,14]
  • [Za 8,6]
  • [Łk 4,36]
  • [Łk 5,9]
  • [Łk 5,26]
  • [Łk 8,25]
  • [Dz 3,10-13]

44

 • Łk 9,44
  • weźcie wy sobie dobrze do serca
   • [Iz 32,9-10]
   • [Łk 1,66]
   • [Łk 2,19]
   • [Łk 2,51]
   • [J 16,4]
   • [1 Tes 3,3-4]
   • [Hbr 2,1]
   • [Hbr 12,2-5]
  • Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi
   • [Mt 16,21]
   • [Mt 17,22-23]
   • [Mt 20,18-19]
   • [Mt 21,38-39]
   • [Mt 26,2]
   • [Mk 8,31]
   • [Mk 9,31]
   • [Łk 9,22]
   • [Łk 18,31]
   • [Łk 24,6-7]
   • [Łk 24,44]
   • [J 2,19-22]
   • [J 19,11]
   • [Dz 2,23]
   • [Dz 3,13-15]
   • [Dz 4,27-28]

45

 • Łk 9,45
  • [Mt 16,22]
  • [Mk 8,16-18]
  • [Mk 8,32-33]
  • [Mk 9,10]
  • [Mk 9,32]
  • [Łk 2,50]
  • [Łk 18,34]
  • [J 12,16]
  • [J 12,34]
  • [J 14,5]
  • [J 16,17-18]
  • [2 Kor 3,14-16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie