Łk 9, 28b-36

28 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 29 Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. 30 A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 31 Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 32 Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. 33 Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. 34 Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 35 A z obłoku odezwał się głos, To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! 36 W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Drzewo skrutacji

28

 • Łk 9,28
  • wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba
   • [Łk 8,51]
   • [Mt 26,37-38] || [Mk 14,33-34]
   • [2 Kor 13,1]
  • aby się modlić
   • [Ps 109,4]
   • [Mk 1,35]
   • [Mk 6,46]
   • [Łk 9,18]
   • [Łk 6,12]
   • [Hbr 5,7]

29

 • Łk 9,29
  • Łk 3,21+
  • Łk 24,16+
  • [Wj 34,29-35]
  • [Iz 33,17]
  • [Mt 17,2]
   • Mt 28,3
  • [Mk 9,2-3]
  • [J 1,14]
   •  Iz 40,5
    • Iz 35,2
    • Iz 58,8
    • Iz 60,1
   • Oz 2,22
   • 1 J 1,1-3
  • [Dz 6,15]
  • [2 P 1,16-18]
  • [Ap 1,13-16]
  • [Ap 20,11]

30

 • Łk 9,30
  • Łk 24,4
  • Dz 1,10
  • Mojżesz
   • [Łk 24,27]
   • [Łk 24,44]
   • [Mt 17,3-4] || [Mk 9,4-6]
   • [J 1,17]
   • [Rz 3,21-23]
   • [2 Kor 3,7-11]
   • [Hbr 3,3-6]
  • Eliasz
   • [Łk 9,19]
   • [Łk 1,17]
   • [Jk 5,17-18]

31

 • Łk 9,31
  • J 13,1+
  • ukazali się oni w chwale
   • [2 Kor 3,18]
   • [Flp 3,21]
   • [Kol 3,4]
   • [1 P 5,10]
  • mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem
   • [Łk 9,22]
   • [Łk 13,32-34]
   • [J 1,29]
   • [1 Kor 1,23-24]
   • [1 P 1,11-12]
   • [Ap 5,6-12]
   • [Ap 7,14]

32

 • Łk 9,32
  • snem byli zmorzeni
   • [Dn 8,18]
   • [Dn 10,9]
   • [Mt 26,40-43]
   • [Łk 22,45-46]
  • ujrzeli Jego chwałę
   • [Wj 33,18-23]
   • [Iz 60,1-3]
   • [Iz 60,19]
   • [J 1,14]
   • [J 17,24]
   • [2 P 1,16]
   • [1 J 3,2]
   • [Ap 22,4-5]

33

 • Łk 9,33
  • dobrze, że tu jesteśmy
   • [Ps 4,6-7]
   • [Ps 27,4]
    • Ps 27,4
    • Ps 42,3
   • [Ps 63,2-5]
   • [Ps 73,28]
   • [J 14,8]
   • [2 Kor 4,6]
  • nie wiedział bowiem, co mówi
   • [Mk 10,38]
    • [Mt 20,21-22]
    • [Rz 8,26]
    • [Jk 4,3]

34

 • Łk 9,34
  • Łk 1,35+
  • pojawił się obłok i osłonił ich
   • [Wj 14,19-20]
   • [Wj 40,34-38]
   • [Ps 18,9-11]
   • [Iz 19,1]
   • [Mt 17,5-7] || [Mk 9,7-8]
  • zlękli się, gdy weszli w obłok
   • [Sdz 6,22]
   • [Sdz 13,22]
   • [Dn 10,8]
   • [Ap 1,17]

35

 • Łk 9,35
  • J 1,34
   • Iz 42,1
    • Iz 11,1-10
    • J 1,32-34
    • Mt 3,16+
   • Łk 9,35
    • Łk 1,12+
    • J 1,34
     • Iz 42,1
     • Łk 9,35
     • Łk 23,35
   • Łk 23,35
    • Łk 2,26+
  • to jest Syn mój, Wybrany
   • [Mt 3,17]
   • [Łk 3,22]
   • [J 3,16]
   • [J 3,35-36]
   • [2 P 1,17-18]
  • Jego słuchajcie
   • [Pwt 18,18-19]
   • [Iz 55,3-4]
   • [J 5,22-24]
   • [Dz 3,22-23]
   • [Hbr 2,3]
   • [Hbr 3,7-8]
   • [Hbr 3,15]
   • [Hbr 5,9]
   • [Hbr 12,25-26]

36

 • Łk 9,36
  • Łk 9,21
  • a oni zachowali milczenie
   • [Koh 3,7]
   • [Mt 17,9]
   • [Mk 9,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie