Łk 9, 11b-17

11 Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. 12 Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. 13 Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść! Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. 14 Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. 15 Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. 16 A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. 17 Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

Drzewo skrutacji

11b

 • Łk 9,11
  • opowiadał o królestwie Bożym
   • [Łk 8,1]
   • [Łk 8,10]
   • [Mt 21,31]
   • [Mt 21,43]
   • [Dz 28,31]
  • którzy leczenie potrzebowali, uzdrawiał
   • Łk 5,31
   • Hbr 4,16

12

 • Łk 9,12
  • [Ps 78,19-20]
  • [Ez 34,25]
  • [Oz 13,5]
  • odpraw tłum
   • [Mt 15,23]
   • [Mt 15,32]

13

 • Łk 9,13
  • Wy dajcie im jeść
   • [2 Krl 4,42-43]
   • [Mt 14,16-17]
   • [Mk 6,37-38]
   • [J 6,5-9]
  • mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby
   • [Lb 11,21-23]
   • [Prz 11,24-25]

14

 • Łk 9,14
  • [Mk 6,39-40]
  • [Mk 8,6]
  • [1 Kor 14,40]

15

 • Łk 9,15

16

 • Łk 9,16
  • spojrzał w niebo
   • [Ps 121,1-2]
   • [Mt 14,19]
   • [Mk 7,34]
  • odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo
   • [Mt 15,36]
   • [Łk 22,19]
   • [Łk 24,30]
   • [J 6,11]
   • [J 6,23]
   • [Dz 27,35]
   • [Rz 14,6]
   • [1 Kor 10,30]
   • [1 Kor 11,24]
   • [1 Tm 4,4-5]

17

 • Łk 9,17
  • jedli i nasycili się wszyscy
   • [Ps 37,16]
   • [Ps 107,9]
   • [Prz 13,25]
   • [Mt 14,20-21]
   • [Mt 15,37-38]
   • [Mk 6,42-44]
   • [Mk 8,8-9]
  • a zebrano jeszcze
   • [2 Krl 4,44]
   • [Mt 16,9-10]
   • [Mk 8,19-20]
   • [J 6,11-13]
   • [Flp 4,18-19]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie