Łk 6, 36-38

36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Drzewo skrutacji

36

 • Łk 6,36
  • Wj 34,6-7
  • [Mt 5,48]
  • [Ef 4,31]
  • [Ef 5,1-2]
  • [1 P 1,15-16]

37

 • Łk 6,37
  • nie sądźcie
   • [Mt 7,1]
   • [Rz 2,1-2]
   • [Rz 14,3-4]
   • [Rz 14,10-16]
   • [1 Kor 4,3-5]
   • [Jk 4,11-12]
  • odpuszczajcie
   • [Mt 5,7]
   • [Mt 6,14-15]
   • [Mt 18,35]
   • [Mk 11,25]
   • [Łk 17,3-4]
   • [1 Kor 13,4-7]
   • [Ef 4,32]
   • [Kol 3,13]

38

 • Łk 6,38
  • Mt 7,2
  • Mk 4,24
   • Łk 8,18
    • Mk 4,24-25
    • Mt 13,12
    • Mt 25,29
    • Łk 19,26
   • Łk 19,26
    • Mt 13,12
    • Mk 4,25
   • Mt 25,29
  • dawajcie
   • [Pwt 15,10]
   • [Ezd 7,27-28]
   • [Hi 31,16-20]
   • [Hi 42,11]
   • [Prz 3,9-10]
   • [Prz 10,22]
   • [Prz 19,17]
   • [Prz 22,9]
   • [Koh 11,1-2]
   • [Mt 10,42]
   • [Łk 6,30]
   • [2 Kor 8,14-15]
   • [2 Kor 9,6-8]
   • [Flp 4,17-19]
  • zanadrze
   • [Ps 79,12]
  • Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie
   • [Pwt 19,16-21]
   • [Sdz 1,7]
   • [Est 7,10]
   • [Est 9,25]
   • [Ps 18,25-26]
   • [Ps 41,1-2]
   • [Mt 7,2]
   • [Mk 4,24]
   • [Jk 2,13]
   • [Ap 16,5-6]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie