Łk 5, 27-32

27 Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, Pójdź za Mną! 28 On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. 29 Lewi zaś wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych [ludzi], którzy zasiadali z nimi do stołu. 30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów, Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? 31 Lecz Jezus im odpowiedział, Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 32 Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Drzewo skrutacji

27

 • Łk 5,27
  • zobaczył celnika, imieniem Lewi
   • [Mt 9,9-13]
   • [Mt 10,3]
  • rzekł do niego: pójdź za Mną
   • [Mt 4,19-21]
   • [Mt 8,22]
   • [Mt 16,24]
   • [Łk 18,22]
   • [J 1,43]
   • [J 12,26]
   • [J 21,19-22]

28

 • Łk 5,28
  • Łk 12,33+
  • Mt 9,10-12
  • [1 Krl 19,19-21]
  • [Mt 19,22-27]
  • [Łk 5,11]
  • [Łk 9,59-62]

29

 • Łk 5,29
  • Mt 5,46+
  • [J 12,2]
  • [Mt 9,10]
  • [Mk 2,15]
  • [1 Kor 5,9-11]
  • [1 Kor 10,27]

30

 • Łk 5,30
  • Mt 3,7+
  • Mt 2,4+
  • Mt 9,10+
  • [Iz 65,5]
  • [Mt 21,28-32]
  • [Mk 7,3]
  • [Łk 5,17]
  • [Łk 5,21]
  • [Łk 7,29-30]
  • [Łk 7,34]
  • [Łk 7,39]
  • [Łk 15,1-2]
  • [Łk 18,11]
  • [Łk 19,7]

31

 • Łk 5,31
  • [Jr 8,22]
  • [Mt 9,12-13]
  • [Mk 2,17]
   • [Mt 9,12-13]
   • [Łk 5,31-32]
   • [Łk 15,7]
   • [Łk 15,29]
   • [Łk 16,15]
   • [J 9,34]
   • [J 9,40]

32

 • Łk 5,32
  • [Iz 55,6-7]
  • [Iz 57,15]
  • [Mt 18,11]
  • [Mk 15,7]
  • [Mk 15,10]
  • [Łk 4,18-19]
  • [Łk 15,7]
  • [Łk 15,10]
  • [Łk 18,10-14]
  • [Łk 19,10]
  • [Łk 24,47]
  • [Dz 2,38]
  • [Dz 3,19]
  • [Dz 3,26]
  • [Dz 5,31]
  • [Dz 17,30]
  • [Dz 20,21]
  • [Dz 26,18-20]
  • [1 Kor 6,9-11]
  • [1 Tm 1,15-16]
  • [2 Tm 2,25-26]
  • [2 P 3,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie