Łk 5, 12-16

12 Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go, Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. 13 Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc, Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. 14 A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. 15 Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. 16 On jednak usuwał się na pustkowie i [tam] się modlił.

Drzewo skrutacji

12

 • Łk 5,12
  • człowiek cały pokryty trądem
   • [Wj 4,6]
   • [Kpł 13,1-14]
   • [Lb 12,10-12]
   • [Pwt 24,8]
   • [2 Krl 5,1]
   • [2 Krl 5,27]
   • [2 Krl 7,3]
   • [2 Krn 26,19-20]
   • [Mt 26,6]
   • [Łk 17,12]
  • prosił Go, Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić
   • [Łk 17,13]
   • [Ps 50,15]
   • [Ps 91,15]
   • [Mk 5,23]

13

 • Łk 5,13
  • dotknął go, mówiąc, Chcę, bądź oczyszczony
   • [Rdz 1,3]
   • [Rdz 1,9]
   • [Ps 33,9]
   • [2 Krl 5,10]
   • [2 Krl 5,14]
   • [Ez 36,25-27]
   • [Ez 36,29]
   • [Oz 14,4]
   • [Mt 9,29-30]
  • natychmiast
   • [Łk 4,39]
   • [Łk 8,54-55]
   • [J 4,50-53]

14

 • Łk 5,14
  • Mk 1,34+
  • Kpł 14,1-32
  • On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił
   • [Mt 8,4]
   • [Mt 9,30]
   • [Mt 12,16]
  • idź, pokaż się kapłanowi
   • [Łk 17,14]
   • [Kpł 13,2]
  • złóż ofiarę za swe oczyszczenie
   • [Kpł 14,4]
   • [Kpł 14,10]
   • [Kpł 14,21-22]
  • na świadectwo dla nich
   • [Mt 10,18]
   • [Mk 1,44]
   • [Mk 6,11]
   • [Łk 9,5]

15

 • Łk 5,15
  • Łk 4,14+
  • [Mt 4,25]
  • [Mt 15,30-31]
  • [Mk 2,1-2]
  • [Mk 3,7]
  • [Łk 12,1]
  • [Łk 14,25]
  • [J 6,2]

16

 • Łk 5,16
  • Łk 3,21+
  • [Mt 14,23]
  • [Mk 1,35-36]
  • [Mk 6,46]
  • [Łk 6,12]
  • [J 6,15]
[ez-toc]

Skrutacje powiązane tematycznie