Łk 5, 1-11

1 Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – 2 zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 3 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 4 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! 5 A Szymon odpowiedział, Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. 6 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 7 Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 8 Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. 9 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 10 jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. 11 I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 5,1
  • [Mt 4,18-22]
  • [Mt 11,12]
   • Łk 16,16
   • [Łk 7,29-30]
   • [Łk 13,24]
   • [J 6,27]
   • [Ef 6,11-13]
   • [Flp 2,12]
    • 2Kor 7,15
     • 1Kor 2,3+
    • 1Kor 2,3+
    • Ef 2,10
  • [Mk 1,16-20]
  • [Mk 3,9]
   • [Mk 5,30]
    • [Łk 6,19]
    • [Łk 8,46]
   • [J 6,15]
  • [Mk 5,24]
  • [Łk 8,45]
  • [Łk 12,1]

2

 • Łk 5,2
  • Mk 1,16
  • Mk 1,19
  • [Mt 4,21]

3

 • Łk 5,3
  • Mk 4,1-2
  • [Mt 13,1-2]
  • [J 8,2]

4

 • Łk 5,4
  • J 21,1-6
  • [Mt 17,27]

5

 • Łk 5,5
  • Mt 8,10+
  • [2 Krl 5,10-14]
  • [Ez 37,4-7]
  • [Łk 6,46-48]
  • [J 2,5]
  • [J 15,14]

6

 • Łk 5,6
  • Mt 8,3+
  • [2 Krl 4,3-7]
  • [Koh 11,6]
  • [J 21,6-11]
  • [Dz 2,41]
  • [Dz 4,4]
  • [1 Kor 15,58]
  • [Ga 6,9]

7

 • Łk 5,7
  • [Wj 23,5]
  • [Prz 18,24]
  • [Dz 11,25]
  • [Rz 16,2-4]
  • [Ga 6,2]
  • [Flp 4,3]

8

 • Łk 5,8
  • Wj 33,20+
  • Łk 1,12+
  • Wyjdź ode mnie, Panie
   • [Wj 20,19]
   • [Sdz 13,22]
   • [1 Sm 6,20]
   • [2 Sm 6,9]
   • [1 Krl 17,18]
   • [1 Kor 13,12]
   • [Dn 10,16-17]
   • [Mt 17,6]
  • bo jestem człowiek grzeszny
   • [Hi 40,4]
   • [Hi 42,5-6]
   • [Iz 6,5]
   • [Mt 8,8]

9

 • Łk 5,9
  • [Łk 4,32]
  • [Łk 4,36]
  • [Ps 8,6]
  • [Mk 9,6]

10

 • Łk 5,10
  • Mk 1,17
  • Mk 1,20
  • J 21,15-17
  • J 21,19
   • J 12,33
   • J 13,31
   • J 17,1
   • J 13,36
  • Łk 12,33+

11

 • Łk 5,11
  • zostawili wszystko i poszli za Nim
   • [Mt 4,20]
   • [Mt 10,37]
   • [Mt 19,27]
   • [Mk 1,18-25]
   • [Mk 10,21]
   • [Mk 10,29-30]
   • [Łk 18,28-30]
   • [Flp 3,7-8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie