Łk 4, 24-30

24 I dodał, Zaprawdę, powiadam wam, Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 25 Naprawdę, mówię wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 27 I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. 28 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 29 Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 30 On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Drzewo skrutacji

24

 • Łk 4,24
  • J 4,44
   • Mt 16,13-14
   • Mt 13,57
   • [Mk 6,4-5]

25

 • Łk 4,25
  • 1Krl 17,1
   • Jk 5,17
    • 1Krl 18,1
    • 1Krl 18,41n
   • Ap 11,6
    • Wj 7,17
    • Wj 11,10
  • 1Krl 18,1

26

 • Łk 4,26
  • 1Krl 17,9
  • [Ab 1,20]

27

 • Łk 4,27
  • 2Krl 5,14
   • Mt 3,13-15p

28

 • Łk 4,28
  • unieśli się gniewem
   • [2 Krn 16,10]
   • [2 Krn 24,20-21]
   • [Jr 37,15-16]
   • [Jr 38,6]
   • [Łk 6,11]
   • [Łk 11,53-54]
   • [Dz 5,33]
   • [Dz 7,54]
   • [Dz 22,21-23]
   • [1 Tes 2,15-16]

29

 • Łk 4,29
  • [J 8,37]
  • [J 8,40]
  • [J 8,59]
  • [J 15,24-25]
  • Dz 7,57n

30

 • Łk 4,30
  • J 8,59
   • J 10,31
   • J 10,39
   • Łk 4,29n
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie