Łk 4, 21-30

21 Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 22 A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, Czy nie jest to syn Józefa? 23 Wtedy rzekł do nich, Z pewnością powiecie Mi to przysłowie, Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. 24 I dodał, Zaprawdę, powiadam wam, Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 25 Naprawdę, mówię wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 27 I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. 28 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 29 Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 30 On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Drzewo skrutacji

21

 • Łk 4,21
  • dziś spełniły się słowa Pisma
   • [Mt 13,14]
   • [Łk 10,23-24]
   • [J 4,25-26]
   • [J 5,39]
   • [Dz 2,16-18]
   • [Dz 3,18]

22

 • Łk 4,22
  • Łk 2,47
   • J 7,15
    • Mt 7,28
    •  Łk 7,1
    • Mt 13,54-56
    • J 7,46
  • pełne łaski słowa
   • [Ps 45,2]
   • [Prz 10,32]
   • [Prz 16,21]
   • [Prz 25,11]
   • [Pnp 5,16]
   • [Iz 50,4]
   • [Mk 6,2]
   • [Łk 21,15]
   • [Dz 6,10]
   • [Tt 2,8]

23

 • Łk 4,23
  • lekarzu, ulecz samego siebie
   • [Łk 6,42]
   • [Rz 2,21-22]
  • dokonajże i tu…
   • [Mt 4,13]
   • [Mt 4,23]
   • [Mt 11,23-24]
   • [J 4,48]

24

 • Łk 4,24
  • J 4,44
   • Mt 16,13-14
   • Mt 13,57
   • [Mk 6,4-5]

25

 • Łk 4,25
  • 1Krl 17,1
   • Jk 5,17
    • 1Krl 18,1
    • 1Krl 18,41n
   • Ap 11,6
    • Wj 7,17
    • Wj 11,10
  • 1Krl 18,1

26

 • Łk 4,26
  • 1Krl 17,9
  • [Ab 20]

27

 • Łk 4,27
  • 2Krl 5,14
   • Mt 3,13-15p

28

 • Łk 4,28
  • unieśli się gniewem
   • [2 Krn 16,10]
   • [2 Krn 24,20-21]
   • [Jr 37,15-16]
   • [Jr 38,6]
   • [Łk 6,11]
   • [Łk 11,53-54]
   • [Dz 5,33]
   • [Dz 7,54]
   • [Dz 22,21-23]
   • [1 Tes 2,15-16]

29

 • Łk 4,29
  • [J 8,37]
  • [J 8,40]
  • [J 8,59]
  • [J 15,24-25]
  • Dz 7,57n

30

 • Łk 4,30
  • J 8,59
   • J 10,31
   • J 10,39
   • Łk 4,29n
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)