Łk 3, 15-16.21-22

15 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemówił do wszystkich, Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. 21 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 22 i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Drzewo skrutacji

15

 • Łk 3,15
  • J 1,19-20
  • J 3,28
   • J 1,19-27
   • Ml 3,1
    • Mt 11,10+
    • Dz 13,24-25
    • Łk 1,17-76
  • Dz 13,25
   • Mt 3,11p+
   • J 1,20-27
  • J 1,26
   • Mt 3,6+
   • J 7,27+
  • J 1,27
   • Mk 1,7p
  • J 1,33
   • Mt 3,11+
   • J 3,5

16

 • Łk 3,16
  • [Mt 3,11]
  • [Mk 1,7-8]
  • [J 1,26]
  • [J 1,33]
  • [Dz 1,5]
  • [Dz 11,16]
  • [Dz 13,24-25]
  • [Dz 19,4-5]

21

 • Łk 3,21
  • Jezus także przyjął chrzest
   • [Mt 3,13-15]
   • [Mk 1,9]
  • gdy się modlił
   • [Łk 9,28-29]
   • [J 12,27-28]
  • otworzyło się niebo
   • [Mt 3,16-17]
   • [Mk 1,10]
   • [J 1,32-34]

22

 • Łk 3,22
  • J 1,32-34
  • Ps 2,7
   • Ps 89,27+
   • Łk 3,22
   • Dz 13,33+
   • Hbr 1,5
    • Dz 13,33+
    • 2Sm 7,14
   • Hbr 5,5
    • Wj 28,1
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie