Łk 3, 10-18

10 Pytały go tłumy, Cóż więc mamy czynić? 11 On im odpowiadał, Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. 12 Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego, Nauczycielu, co mamy czynić? 13 On im powiedział, Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. 14 Pytali go też i żołnierze, A my co mamy czynić? On im odpowiedział, Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. 15 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemówił do wszystkich, Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. 17 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 18 Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Drzewo skrutacji

10

 • Łk 3,10
  • Dz 2,37
   • Dz 16,30
  • [Dz 9,6]

11

 • Łk 3,11
  • Łk 12,33+
  • Iz 58,7
  • Mt 5,46+
  • [Iz 58,7-11]
  • [Mt 25,40]
  • [Mk 14,5-8]
  • [Łk 11,41]
  • [Łk 18,22]
  • [Łk 19,8]
  • [J 13,29]
  • [Dz 10,2]
  • [Dz 10,4]
  • [Dz 10,31]
  • [2 Kor 8,3-14]
  • [1 Tm 6,18]
  • [Hbr 6,10]
  • [Jk 1,27]
  • [Jk 2,15-26]
  • [1 J 3,17]
  • [1 J 4,20]

12

 • Łk 3,12
  • [Mt 21,31-32]
  • [Łk 7,29]
  • [Łk 15,1-2]
  • [Łk 18,13]

13

 • Łk 3,13
  • [Ps 18,23]
  • [Prz 28,13]
  • [Iz 1,16-17]
  • [Iz 55,6-7]
  • [Ez 18,21-22]
  • [Ez 18,27-28]
  • [Mi 6,8]
  • [Mt 7,12]
  • [Łk 19,8]
  • [1 Kor 6,10]
  • [Ef 4,28]
  • [Tt 2,11-12]
  • [Hbr 12,1]

14

 • Łk 3,14
  • [Rz 13,9-10]
  • [Flp 2,15]

15

 • Łk 3,15
  • J 1,19-20
  • J 3,28
   • J 1,19-27
   • Ml 3,1
    • Mt 11,10+
    • Dz 13,24-25
    • Łk 1,17-76
  • Dz 13,25
   • Mt 3,11p+
   • J 1,20-27
  • J 1,26
   • Mt 3,6+
   • J 7,27+
  • J 1,27
   • Mk 1,7p
  • J 1,33
   • Mt 3,11+
   • J 3,5

16

 • Łk 3,16
  • [Mt 3,11]
  • [Mk 1,7-8]
  • [J 1,26]
  • [J 1,33]
  • [Dz 1,5]
  • [Dz 11,16]
  • [Dz 13,24-25]
  • [Dz 19,4-5]

17

 • Łk 3,17
  • ma On wiejadło w ręku
   • [Jr 15,7]
   • [Mt 3,12]
  • [Mi 4,12]
  • [Ps 1,4]
  • [Ps 21,9-10]
  • [Mt 13,30]

18

 • Łk 3,18
  • [J 1,15]
  • [J 1,29]
  • [J 1,34]
  • [J 3,29-36]
  • [Dz 2,40]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie