Łk 24, 46-53

46 Jezus powiedział do swoich uczniów «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 48 Wy jesteście świadkami tego. 49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». 50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 53 gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Drzewo skrutacji

46

 • Łk 24,46
  • Dz 10,40+
  • [Ps 22,1-31]
  • [Iz 50,6]
  • [Iz 53,2-12]
  • [Łk 24,26-27]
  • [Łk 24,44]
  • [Dz 4,12]
  • [Dz 17,3]

47

 • Łk 24,47
  • Mt 3,2+
  • nawrócenie i odpuszczenie grzechów
   • [Dn 9,24]
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 9,13]
   • [Dz 2,38]
   • [Dz 3,19]
   • [Dz 5,31]
   • [Dz 11,18]
   • [Dz 13,38-39]
   • [Dz 13,46]
   • [Dz 17,30-31]
   • [Dz 20,21]
   • [Dz 26,20]
   • [1 J 2,12]
  • wszystkim narodom
   • [Rdz 12,3]
   • [Ps 22,27]
   • [Ps 67,2-4]
   • [Ps 67,7]
   • [Ps 86,9]
   • [Ps 98,1-3]
   • [Ps 117,1-2]
   • [Iz 2,1-3]
   • [Iz 11,10]
   • [Iz 49,6]
   • [Iz 49,22]
   • [Iz 52,10]
   • [Iz 52,15]
   • [Iz 60,1-3]
   • [Iz 66,18-21]
   • [Jr 31,34]
   • [Oz 2,23]
   • [Mi 4,2]
   • [Ml 1,11]
   • [Mt 8,10-11]
   • [Dz 10,46-48]
   • [Dz 18,5-6]
   • [Dz 28,28]
   • [Rz 10,12-18]
   • [Rz 15,8-16]
   • [Ef 3,8]
   • [Kol 1,27]

48

 • Łk 24,48
  • Mt 28,19-20
  • Mk 16,15-16
  • Łk 2,38+
  • Dz 1,8+
  • Dz 1,4
   • Łk 24,42-43
   • Łk 24,49
   • Dz 2,33+
   • Ga 3,14
   • Ef 1,13
  • Dz 2,33+

49

 • Łk 24,49
  • Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca
   • [Iz 44,3-4]
   • [Iz 59,20-21]
   • [Jl 3,1-2]
   • [J 14,16-17]
   • [J 14,26]
   • [J 15,26]
   • [J 16,7-16]

50

 • Łk 24,50
  • Dz 1,12
  • błogosławił ich
   • [Rdz 14,18-20]
   • [Rdz 27,4]
   • [Rdz 48,9]
   • [Rdz 49,28]
   • [Lb 6,23-27]
   • [Mk 10,16]
   • [Hbr 7,5-7]

51

 • Łk 24,51
  • Kpł 9,22
  • Syr 50,20
   • Kpł 9,22
   • Lb 6,23-27
  • [2 Krl 2,11]
  • [Mk 16,19]
  • [J 20,17]
  • [Dz 1,9]
  • [Ef 4,8-10]
  • [Hbr 1,3]
  • [Hbr 4,14]

52

 • Łk 24,52
  • Łk 9,51+
  • Łk 1,14+
  • Łk 2,20+
  • oddali Mu pokłon
   • [Mt 28,9]
   • [Mt 28,17]
  • z wielką radością wrócili do Jeruzalem
   • [J 14,28]
   • [J 16,7]
   • [J 16,22]
   • [1 P 1,8]

53

 • Łk 24,53
  • [Dz 2,46-47]
  • [Dz 5,41-42]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie