Łk 21, 5-19

5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział, 6 Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. 7 Zapytali Go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? 8 Jezus odpowiedział, Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, „To ja jestem” oraz, „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! 9 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 10 Wtedy mówił do nich, Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. 13 Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 17 I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 18 Ale włos z głowy wam nie spadnie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Drzewo skrutacji

5

 • Łk 21,5
  • [Mt 24,1-2]
  • [Mk 13,1-2]

6

 • Łk 21,6
  • [1 Krl 9,7-9]
  • [2 Krn 7,20-22]
  • [Iz 64,10-11]
  • [Jr 7,11-14]
  • [Jr 26,6]
  • [Jr 26,9]
  • [Jr 26,18]
  • [Lm 2,6-8]
  • [Lm 4,1]
  • [Lm 5,18]
  • [Ez 7,20-22]
  • [Dn 9,26-27]
  • [Mi 3,12]
  • [Za 11,1]
  • [Za 14,2]
  • [Mt 24,2]
  • [Mk 13,2]
  • [Łk 19,44-48]
  • [Dz 6,13-14]

7

 • Łk 21,7
  • kiedy to nastąpi?
   • [Dn 12,6]
   • [Dn 12,8]
   • [Mt 24,3]
   • [Mk 13,3-4]
   • [Łk 21,32]
   • [Dz 1,6-7]
  • jaki będzie znak?
   • [Mt 24,15-16]
   • [Mk 13,14]
   • [Łk 21,20-21]
   • [Łk 21,27-28]

8

 • Łk 21,8
  • [Jr 29,8]
  • [Mt 24,4-5]
  • [Mt 24,11]
   • 2Tes 2,3
    • 1Kor 1,8+
    • Ap 13,1-8
    • Dn 11,36
     • 2Tes 2,4
      • Ez 28,2
      • Iz 14,13
     • Dn 2,47
     • Ap 13,5
      • Dn 7,8
      • Dn 7,11
      • Ap 11,3+
     • Dn 8,19
      • Am 5,18+
  • [Mt 24,23-25]
  • [Mk 13,5-6]
  • [Mk 13,21-23]
  • [2 Kor 11,13-15]
  • [Ef 5,6]
  • [2 Tes 2,3]
  • [2 Tes 2,9-11]
  • [2 Tm 3,13]
  • [Ap 12,9]

9

 • Łk 21,9
  • Dn 2,28
   • 1Kor 2,10-11
   • Ap 1,1
    • Dn 2,28
    • Ap 22,6n
    • Ap 22,16
     • Ap 1,11n
     • Ap 2,28+
   • Ap 1,19
    • Mt 16,18+
    • Ap 4,1
     • Ap 1,10
     • Wj 19,16
     • Ap 1,1
     • Ap 1,19
     • Dn 2,28
    • Dn 2,28
     • 1Kor 2,10-11
     • Ap 1,1
     • Ap 1,19
     • Ap 4,1

10

 • Łk 21,10
  • Iz 19,2
  • 2Krn 15,6
   • Iz 19,2

11

 • Łk 21,11
  • Mt 10,17-22
  • J 15,20
   • Mt 10,23
    • Mt 24,13
     • Mt 10,22
    • Mt 16,28
     • Ez 18,21-32+
     • Mt 10,23
     • Mt 24,30
     • Mt 24,34
     • Mt 26,64
    • Mt 24,34
     • Mt 10,23
     • Mt 16,28
    • Mt 24,30
     • Za 12,10-12
     • Ap 1,7
     • Mt 8,20+
     • Dn 7,13-14
     • Mt 26,64
    • Mt 26,64
     • Mt 4,3+
     • Mt 8,20+
     • Dz 2,33+
     • Ps 110,1
     • Dn 7,13
     • Mt 24,30
   • 1Tes 2,14+
   • Dz 5,41
    • Mt 5,10-11+
    • 1Kor 4,9n
  • J 16,1-2

12

 • Łk 21,12
  • [Mt 10,16-25]
  • [Mt 23,34-36]
  • [Mt 24,9-10]
  • [Mk 13,9-13]
  • [Łk 11,49-51]
  • [J 15,20]
  • [J 16,2-3]
  • [1 Tes 2,15-16]
  • [1 P 4,12-14]
  • [Ap 2,10]

13

 • Łk 21,13
  • [Flp 1,28]
  • [1 Tes 3,3-4]
  • [2 Tes 1,5]

14

 • Łk 21,14
  • Łk 12,11n
  • Dz 6,10
   • Łk 21,15
   • Dz 1,8+

15

 • Łk 21,15
  • [Wj 4,11-12]
  • [Prz 2,6]
  • [Jr 1,9]
  • [Łk 24,45]
  • [Dz 2,4]
  • [Dz 4,8-13]
  • [Dz 4,31-33]
  • [Ef 6,19]
  • [Kol 4,3-4]
  • [Jk 1,5]

16

 • Łk 21,16
  • [Jr 12,6]
  • [Mi 7,5-6]
  • [Mt 10,21]
  • [Mk 13,12]

17

 • Łk 21,17
  • [Mt 10,22]
  • [Mt 24,9]
  • [Mk 13,13]
  • [J 7,7]
  • [J 15,19]
  • [J 17,14]

18

 • Łk 21,18
  • Łk 12,7
  • Mt 10,30
   • Dz 27,34
    • Dz 27,22
    • Dz 27,24
   • Łk 21,18
    • Łk 12,7
    • Mt 10,30
    • Hbr 10,36
    • Hbr 10,39
     • 1P 1,9
  • Hbr 10,36

19

 • Łk 21,19
  • [Łk 8,15]
  • [Rz 2,7]
  • [Rz 5,3]
  • [Rz 8,25]
  • [Rz 15,4]
  • [1 Tes 1,3]
  • [2 Tes 3,5]
  • [Hbr 6,11]
  • [Hbr 6,15]
  • [Hbr 10,36]
  • [Jk 1,3]
  • [Jk 5,7-11]
  • [Ap 2,2-3]
  • [Ap 3,10]
  • [Ap 13,10]
  • [Ap 14,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)