Łk 21, 5-11

5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział, 6 Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. 7 Zapytali Go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? 8 Jezus odpowiedział, Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, „To ja jestem” oraz, „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! 9 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 10 Wtedy mówił do nich, Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Drzewo skrutacji

5

 • Łk 21,5
  • [Mt 24,1-2]
  • [Mk 13,1-2]

6

 • Łk 21,6
  • [1 Krl 9,7-9]
  • [2 Krn 7,20-22]
  • [Iz 64,10-11]
  • [Jr 7,11-14]
  • [Jr 26,6]
  • [Jr 26,9]
  • [Jr 26,18]
  • [Lm 2,6-8]
  • [Lm 4,1]
  • [Lm 5,18]
  • [Ez 7,20-22]
  • [Dn 9,26-27]
  • [Mi 3,12]
  • [Za 11,1]
  • [Za 14,2]
  • [Mt 24,2]
  • [Mk 13,2]
  • [Łk 19,44-48]
  • [Dz 6,13-14]

7

 • Łk 21,7
  • kiedy to nastąpi?
   • [Dn 12,6]
   • [Dn 12,8]
   • [Mt 24,3]
   • [Mk 13,3-4]
   • [Łk 21,32]
   • [Dz 1,6-7]
  • jaki będzie znak?
   • [Mt 24,15-16]
   • [Mk 13,14]
   • [Łk 21,20-21]
   • [Łk 21,27-28]

8

 • Łk 21,8
  • [Jr 29,8]
  • [Mt 24,4-5]
  • [Mt 24,11]
   • 2Tes 2,3
    • 1Kor 1,8+
    • Ap 13,1-8
    • Dn 11,36
     • 2Tes 2,4
      • Ez 28,2
      • Iz 14,13
     • Dn 2,47
     • Ap 13,5
      • Dn 7,8
      • Dn 7,11
      • Ap 11,3+
     • Dn 8,19
      • Am 5,18+
  • [Mt 24,23-25]
  • [Mk 13,5-6]
  • [Mk 13,21-23]
  • [2 Kor 11,13-15]
  • [Ef 5,6]
  • [2 Tes 2,3]
  • [2 Tes 2,9-11]
  • [2 Tm 3,13]
  • [Ap 12,9]

9

 • Łk 21,9
  • Dn 2,28
   • 1Kor 2,10-11
   • Ap 1,1
    • Dn 2,28
    • Ap 22,6n
    • Ap 22,16
     • Ap 1,11n
     • Ap 2,28+
   • Ap 1,19
    • Mt 16,18+
    • Ap 4,1
     • Ap 1,10
     • Wj 19,16
     • Ap 1,1
     • Ap 1,19
     • Dn 2,28
    • Dn 2,28
     • 1Kor 2,10-11
     • Ap 1,1
     • Ap 1,19
     • Ap 4,1

10

 • Łk 21,10
  • Iz 19,2
  • 2Krn 15,6
   • Iz 19,2

11

 • Łk 21,11
  • Mt 10,17-22
  • J 15,20
   • Mt 10,23
    • Mt 24,13
     • Mt 10,22
    • Mt 16,28
     • Ez 18,21-32+
     • Mt 10,23
     • Mt 24,30
     • Mt 24,34
     • Mt 26,64
    • Mt 24,34
     • Mt 10,23
     • Mt 16,28
    • Mt 24,30
     • Za 12,10-12
     • Ap 1,7
     • Mt 8,20+
     • Dn 7,13-14
     • Mt 26,64
    • Mt 26,64
     • Mt 4,3+
     • Mt 8,20+
     • Dz 2,33+
     • Ps 110,1
     • Dn 7,13
     • Mt 24,30
   • 1Tes 2,14+
   • Dz 5,41
    • Mt 5,10-11+
    • 1Kor 4,9n
  • J 16,1-2
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie