Łk 21, 34-36

34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka 35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Drzewo skrutacji

34

 • Łk 21,34
  • Łk 17,26-30
  • Łk 8,14
  • 1Tes 5,3
   • Jr 6,14
   • Łk 21,34-35
   • Mt 24,8+
  • Koh 9,12
   • Łk 12,20
    • Koh 2,17-23
    • Koh 5,17-6,2
  • Iz 24,17n

35

 • Łk 21,35
  • [Ps 11,6]
  • [Koh 9,12]
   • Łk 12,20
    • Koh 2,17-23
    • Koh 5,17-6,2
  • [Iz 24,17-18]
  • [Jr 48,43-44]
  • [Ap 16,15]

36

 • Łk 21,36
  • Ef 6,18
  • Ap 6,17
   • 1Kor 1,8+
   • Jl 2,11
    • Jl 3,4
     • Ap 6,12
    • Ml 3,2
     • Na 1,6
     • Jl 2,11
    • Ml 3,23
     • Mt 17,10-13p
    • Na 1,6
     • Ap 6,17
    • Ap 6,17
     • 1Kor 1,8+
     • Jl 2,11
     • Jl 3,4
     • Rz 1,18
   • Rz 1,18
    • Mi 7,9
     • Mi 6,5+
    • So 1,15
     • Jl 2,2
    • Ps 85,4-6
    • Ps 69,25
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)