Łk 21, 20-28

20 Skoro zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. 22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. 23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród, 24 jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. 25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. 26 Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Drzewo skrutacji

20

 • Łk 21,20
  • [Dn 9,27]
  • [Mt 24,15]
  • [Mk 13,14]
  • [Łk 21,7]
  • [Łk 19,43]

21

 • Łk 21,21
  • [Rdz 19,17]
  • [Rdz 19,26]
  • [Wj 9,20-21]
  • [Mt 24,16]
  • [Mk 13,15]
  • [Łk 17,31-33]

22

 • Łk 21,22
  • Oz 9,7
   • Am 3,2+
   • J 10,20
    • J 3,11+
    • J 7,20+

23

 • Łk 21,23
  • Rz 1,18+
  • [Łk 23,29]
  • [Mt 24,19]
  • [Mk 13,17]

24

 • Łk 21,24
  • Pwt 28,64
  • Ap 11,2
  • Dn 12,11

25

 • Łk 21,25
  • Ps 65,8n
  • [Iz 13,10]
  • [Iz 13,13-14]
  • [Iz 24,23]
  • [Jr 4,23]
  • [Ez 32,7-8]
  • [Am 8,9-10]
  • [Mt 24,29]
  • [Mt 27,45]
  • [Mk 13,24]
  • [Mk 13,26]
  • [Mk 15,33]
  • [Dz 2,19]
  • [2 P 3,10-12]
  • [Ap 6,12-14]
  • [Ap 20,11]

26

 • Łk 21,26
  • [Kpł 26,36]
  • [Pwt 28,32-34]
  • [Pwt 28,65-67]
  • [Hbr 10,26-27]

27

 • Łk 21,27
  • Dn 7,13-14
  • [Mt 24,30]
  • [Mt 26,64]
  • [Mk 13,26]
  • [Dz 1,9-11]
  • [Ap 1,7]
  • [Ap 14,14]

28

 • Łk 21,28
  • Hbr 10,37
   • Iz 26,20
    • Mt 6,6
     • 2Krl 4,33
     • Dn 6,11
    • Hi 14,13-15
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)