Łk 2, 41-51

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 49 Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

Drzewo skrutacji

41

 • Łk 2,41
  • [Wj 12,14]
  • [Kpł 23,5]
  • [Lb 28,16]
  • [J 2,13]
  • [J 6,4]
  • [J 11,55]
  • [J 13,1]

42

 • Łk 2,42
  • Pwt 16,16
  • Wj 12,1+

43

 • Łk 2,43
  • [2 Krn 30,21-23]

44

 • Łk 2,44
  • [Ps 42,4]
   • Mi 7,10
    • Ps 42,11
    • Jl 2,17
     • Wj 32,11-12+
     • Ps 79,10
      • Ps 115,2
   • Ml 2,17
    • Hi 21,7-8
   • Ps 42,4
    • Ps 126,2
     • Hi 8,21
     • Ez 36,36
    • Pwt 32,43
     • Rz 15,10
      • Pwt 32,43
    • Jl 4,21
    • Hi 16,18+
    • Ps 102,21
     • Ps 79,11

45

 • Łk 2,45

46

 • Łk 2,46
  • [Mt 12,40]
   • Jon 2,1
  • [Mt 16,21]
   • Mt 17,12
    • Mt 16,21
     • Mt 17,12
      • Mt 16,21
      • Mt 17,22-23
      • Mt 20,17-19
      • Mt 11,10-14
     • Łk 13,33
      • Mt 16,14+
      • Łk 2,38+
     • Łk 2,38+
     • Dz 10,40+
  • [Mt 27,63-64]

47

 • Łk 2,47
  • Łk 4,22
   • Łk 2,47
    • Łk 4,22
     • Łk 2,47
     • Łk 4,15+
     • J 7,46
    • J 7,15
     • Mt 7,28
     • Mt 13,54-57
    • J 7,46
     • Mt 13,54-56
   • Łk 4,15+
   • J 7,46
    • Mt 13,54-56
  • J 7,15
   • Mt 7,28
    • Łk 7,1
   • Mt 13,54-57
  • J 7,46
   • Mt 13,54-56

48

 • Łk 2,48

49

 • Łk 2,49
  • [Ps 40,8-9]
  • [Ml 3,1]
  • [J 2,16-17]
  • [J 4,34]
  • [J 5,17]
  • [J 6,38]
  • [J 8,29]
  • [J 9,4]

50

 • Łk 2,50
  • [Łk 9,45]
   • Mk 4,13
  • [Łk 18,34]

51

 • Łk 2,51
  • Łk 2,19
  • był im poddany
   • [Mt 3,15]
   • [Mk 6,3]
   • [Ef 5,21]
   • [Ef 6,1-2]
   • [1P 2,21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie