Łk 2, 16-21

16 Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. 21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Drzewo skrutacji

16

 • Łk 2,16
  • Iz 1,3
   • Jr 8,7
  • [Łk 2,12]
  • [Łk 19,32]
  • [Łk 22,13]

17

 • Łk 2,17
  • [Ps 16,9-10]
  • [Ps 66,16]
  • [Ps 71,17-18]
  • [Ml 3,16]
  • [Łk 2,38]
  • [Łk 8,39]
  • [J 1,41-46]
  • [J 4,28-29]

18

 • Łk 2,18
  • [Iz 8,18]
  • [Łk 2,33]
  • [Łk 2,47]
  • [Łk 1,65-66]
  • [Łk 4,36]
  • [Łk 5,9-10]

19

 • Łk 2,19
  • Łk 2,51
  • [Rdz 37,11]
  • [1 Sm 21,12]
  • [Prz 4,4]
  • [Oz 14,9]
  • [Łk 1,66]
  • [Łk 9,43-44]

20

 • Łk 2,20
  • Łk 1,59+
  • [1 Krn 29,10-12]
  • [Ps 72,17-19]
  • [Ps 106,48]
  • [Ps 107,8]
  • [Ps 107,15]
  • [Ps 107,21]
  • [Iz 29,19]
  • [Łk 18,43]
  • [Łk 19,37-38]
  • [Dz 2,46-47]
  • [Dz 11,18]

21

 • Łk 2,21
  • Łk 1,31
   • Iz 7,14+
   • Mt 1,21+
  • Mt 1,21+
  • [Rdz 17,12]
  • [Kpł 12,3]
  • [Łk 1,59]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)