Łk 19, 45-48

45 Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. 46 Mówił do nich, Napisane jest, Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. 47 I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. 48 Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Drzewo skrutacji

45

 • Łk 19,45
  • [Pwt 14,25-26]
  • J 2,14-16
  • Mk 11,15-16
  • J 2,13-14

46

 • Łk 19,46
  • Iz 56,7
   • Ps 15,1
   • 1Krl 8,41-43
   • Mt 21,13p
  • Jr 7,11
   • Mt 21,13+
   • 1Sm 1-3
   • 1Sm 4,12-22
   • Ps 78,59-69

47

 • Łk 19,47
  • Łk 21,37
   • Łk 19,47+
  • Łk 22,53
   • Łk 19,47
   • Łk 4,13+
   • J 8,12+
  • J 18,20
   • Iz 45,19
    • Dz 26,26
    • Pwt 30,11-14
   • Iz 48,16
  • Mk 11,18

48

 • Łk 19,48
  • Łk 11,53+
  • Łk 4,15+
  • [J 7,46-49]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie