Łk 19, 41-44

41 Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim 42 i rzekł, O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. 43 Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. 44 Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.

Drzewo skrutacji

41

 • Łk 19,41
  • Łk 13,34-35
  • [Ps 119,136]
  • [Jr 13,17]
  • [Oz 11,8]
  • [J 11,35]

42

 • Łk 19,42
  • [Iz 6,9-10]
  • [Iz 44,18]
  • [Mt 13,14-15]
  • [J 12,38-41]
  • [Dz 28,25-27]
  • [Rz 11,7-10]
  • [2 Kor 3,14-16]
  • [2 Kor 4,3-4]

43

 • Łk 19,43
  • Łk 12,54-56
   • [Ps 37,12-13]
   • [Dn 9,26-27]
   • [Łk 21,20-24]
   • [Mt 22,7]
   • [Mt 23,37-39]
   • [Mk 13,14-20]
   • [1 Tes 2,15-16]

44

 • Łk 19,44
  • Łk 1,68
   • Ps 41,14
    • Ne 9,5
     • Ps 78+
     • Dn 3,52
    • Dn 2,20
     • Ps 41,14
     • Ne 9,5
     • Hi 12,13
     • Ap 5,12
   • Ps 72,18
   • Ps 106,48
    • Ps 89,53
   • Ps 111,9
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie