Łk 19, 11-28

11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc, «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich, “Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem, “Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”*. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł, “Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 17 Odpowiedział mu, “Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” 18 Także drugi przyszedł i rzekł, “Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. 19 Temu też powiedział, “I ty miej władzę nad pięciu miastami!” 20 Następny przyszedł i rzekł, “Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. 22 Odpowiedział mu, “Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. 24 Do obecnych zaś rzekł, “Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. 25 Odpowiedzieli mu, “Panie, ma już dziesięć min”. 26 “Powiadam wam, Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma*. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”». 28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

Drzewo skrutacji

11

 • Łk 19,11
  • Łk 2,38+
  • [Łk 17,20]
  • [Dz 1,6]
  • [2 Tes 2,1-3]

12

 • Łk 19,12
  • Mk 13,34
  • [Mt 21,38]
  • [Mk 12,1]
  • [Łk 24,51]

13

 • Łk 19,13
  • [Mt 25,15]
  • [Rz 12,6-8]
  • [1 Kor 12,7-11]
  • [1 Kor 12,28-29]
  • [1 P 4,9-11]

14

 • Łk 19,14
  • Ps 2,2n
  • J 19,15
  • J 19,21

15

 • Łk 19,15
  • [Mt 25,19]
  • [Łk 12,48]
  • [Rz 14,10-12]
  • [1 Kor 4,1-5]

16

 • Łk 19,16
  • [1 Krn 29,14-16]
  • [1 Kor 15,10]
  • [Kol 1,28-29]
  • [2 Tm 4,7-8]
  • [Jk 2,18-26]

17

 • Łk 19,17
  • [Rdz 39,4]
  • [Mt 25,21]
  • [Rz 2,29]
  • [1 Kor 4,5]
  • [2 Tm 2,10]
  • [1 P 1,7]
  • [1 P 5,4]

18

 • Łk 19,18
  • [Mt 13,23]
  • [Mk 4,20]
  • [2 Kor 8,12]

19

 • Łk 19,19
  • [Iz 3,10]
  • [1 Kor 3,8]
  • [1 Kor 15,41-42]
  • [1 Kor 15,58]
  • [2 Kor 9,62]
  • [J 1,8]

20

 • Łk 19,20
  • [Łk 3,9]
  • [Łk 6,46]
  • [Prz 26,13-16]
  • [Mt 25,24]
  • [Jk 4,17]

21

 • Łk 19,21
  • [Wj 20,19-20]
  • [Mt 25,24-25]
  • [Rz 8,15]
  • [2 Tm 1,7]
  • [1 J 4,18]

22

 • Łk 19,22
  • [2 Sm 1,16]
  • [Hi 15,5-6]
  • [Mt 12,37]
  • [Mt 22,12]
  • [Rz 3,19]

23

 • Łk 19,23
  • [Rz 2,4-5]

24

 • Łk 19,24
  • Łk 20,16
  • [Łk 12,20]
  • [Łk 16,2]

25

 • Łk 19,25
  • [Iz 55,8-9]

26

 • Łk 19,26
  • Mt 13,12
  • Mk 4,25
  • Łk 8,18
   • Mk 4,24-25
   • Mt 13,12
   • Mt 25,29
    • Mt 13,12+

27

 • Łk 19,27
  • Ps 2,9
   • Rdz 12,7+
   • Iz 49,6
    • Dz 13,47
     • Iz 49,6
     • J 8,12+
    • Łk 2,32
     • Iz 42,6
     • Iz 49,6
     • J 8,12+
   • Dn 7,14
    • Dn 2,44+
    • Dn 2,28+
    • Mt 4,17+
   • Ps 110,5-6
   • Ap 19,15
    • Ap 1,16
     • Ap 2,12
    • Ps 2,9
     • Rdz 12,7+
     • Iz 49,6
     • Dn 7,14
     • Ps 110,5-6
     • Ap 19,15
     • Ap 2,26-27
    • Ap 2,27+
    • Iz 63,3
     • Jl 4,13
     • Ap 19,15
     • Ap 14,19-20
    • Ap 14,19
     • Iz 63,1-6
   • Ap 2,26-27
  • Łk 20,16

28

 • Łk 19,28
  • [Ps 40,6-8]
  • [Łk 9,51]
  • [Łk 18,31]
  • [Mk 10,32-34]
  • [J 18,11]
  • [Hbr 12,2]
  • [1 P 4,1]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)