Łk 18, 9-14

9 Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść, 10 Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił, „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 13 A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc, „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 14 Powiadam wam, Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Drzewo skrutacji

9

 • Łk 18,9
  • Łk 16,15
  • Mt 6,1
   • Mt 23,5
    • Mt 6,1-18
    • Am 4,5
    • Mk 12,38-39
    • Łk 20,46
    • Mt 11,43
    • Łk 14,7
   • Łk 16,14-15
   • J 5,44
    • J 12,43
    • Rz 2,29
    • 1Kor 4,5
   • J 12,43
    • J 9,22
    • J 5,44
  • Mt 23,28

10

 • Łk 18,10
  • [1 Krl 8,30]
  • [Łk 1,9-10]
  • [Łk 19,46]
  • [Dz 3,1]

11

 • Łk 18,11
  • faryzeusz stanął
   • [Ps 134,1]
   • [Ps 135,2]
   • [Mt 6,5]
   • [Mk 11,25]
  • i tak się modlił
   • [Iz 1,15]
   • [Iz 58,2]
   • [Jr 2,28]
   • [Jr 2,35]
   • [Ez 33,31]
   • [Mi 3,11]
   • [1 Kor 4,7-8]
   • [1 Kor 15,9-10]
   • [1 Tm 1,12-16]
   • [Ap 3,17]

12

 • Łk 18,12
  • [Lb 23,4]
  • [1 Sm 15,13]
  • [2 Krl 10,16]
  • [Iz 1,15]
  • [Iz 58,2-3]
  • [Za 7,5-6]
  • [Mt 6,1]
  • [Mt 6,5]
  • [Mt 6,16]
  • [Mt 9,14]
  • [Mt 15,7-9]
  • [Łk 17,10]
  • [Rz 3,27]
  • [Rz 10,1-3]
  • [1 Kor 1,29]
  • [Ga 1,14]
  • [Ef 2,9]
  • 1 Tm 4,8]
  • dziesięcina
   • [Kpł 27,30-33]
   • [Lb 18,24]
   • [Ml 3,8]
   • [Mt 23,23-24]
   • [Łk 11,42]

13

 • Łk 18,13
  • Mt 23,12
   • Łk 14,11
   • Łk 18,14
   • Mt 18,4
   • Łk 1,52-53
  • Łk 14,11
  • “Boże, miej litość dla mnie grzesznika”
   • [Ps 25,7]
   • [Ps 25,11]
   • [Ps 51,1-3]
   • [Ps 86,15-16]
   • [Ps 119,41]
   • [Ps 130,3-4]
   • [Ps 130,7]
   • [Dn 9,5]
   • [Dn 9,9-11]
   • [Dn 9,18-19]
   • [Hbr 4,16]
   • [Hbr 8,12]

14

 • Łk 18,14
  • odszedł usprawiedliwiony
   • [Łk 10,29]
   • [Łk 16,15]
   • [Hi 9,20]
   • [Hi 25,4]
   • [Ps 143,2]
   • [Iz 45,25]
   • [Iz 53,11]
   • [Rz 3,20]
   • [Rz 4,5]
   • [Rz 5,1]
   • [Rz 8,33]
   • [Ga 2,16]
   • [Jk 2,21-25]
  • Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony
   • [Wj 18,11]
   • [Hi 22,29]
   • [Hi 40,9-13]
   • [Ps 138,6]
   • [Prz 3,34]
   • [Prz 15,33]
   • [Prz 16,18-19]
   • [Prz 18,12]
   • [Prz 29,23]
   • [Iz 2,11-17]
   • [Iz 57,15]
   • [Ha 2,4]
   • [Mt 5,3]
   • [Mt 23,12]
   • [Łk 1,52]
   • [Łk 14,11]
   • [Jk 4,6]
   • [Jk 4,10]
   • [1 P 5,5-6]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)