Łk 18, 35-43

35 Kiedy przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. 36 Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. 37 Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. 38 Wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 39 Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 40 Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go, 41 Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. 42 Jezus mu odrzekł, Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. 43 Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Drzewo skrutacji

35

 • Łk 18,35
  • [1 Sm 2,8]
   • Ps 113,7-8
   • Ps 75,4
    • Ps 46,3
    • Ps 60,4
    • Ps 93,1n
    • Ps 96,10
    • 1Sm 2,8
   • Ps 104,5
   • Hi 9,6
   • Hi 38,6
    • Hi 26,7+
    • Ps 118,22
  • [Łk 16,20-21]
  • [J 9,8]
  • [Dz 3,2]

36

 • Łk 18,36
  • [Łk 15,26]
  • [Mt 21,10-11]

37

 • Łk 18,37
  • [Mt 2,23]
  • [Łk 2,51]
  • [J 1,45]
  • [J 19,19]
  • [Dz 2,22]
  • [Dz 4,10]

38

 • Łk 18,38
  • Mt 2,23+
  • [Iz 9,6-7]
  • [Iz 11,1]
  • [Jr 23,5]
  • [Mt 9,27]
  • [Mt 12,23]
  • [Mt 15,22]
  • [Mt 21,9]
  • [Mt 21,15]
  • [Mt 22,42-45]
  • [Rz 1,3]
  • [Ap 22,16]

39

 • Łk 18,39
  • Mt 9,27+
  • [Rdz 32,26-28]
  • [Ps 141,1]
  • [Jr 29,12-13]
  • [Łk 11,8-10]
  • [Łk 18,1]
  • [Mt 7,7]

40

 • Łk 18,40
  • [Mt 20,31-34]
  • [Mk 10,48-52]

41

 • Łk 18,41
  • [1 Krl 3,5]
  • [Mt 20,21-22]
  • [Rz 8,25]
  • [Flp 4,6]

42

 • Łk 18,42
  • Mt 8,10+
  • przejrzyj
   • [Ps 33,9]
   • [Ps 107,20]
   • [Mt 8,3]
   • [Mt 15,28]
  • twoja wiara cię uzdrowiła
   • [Łk 7,50]
   • [Łk 8,48]
   • [Łk 17,19]

43

 • Łk 18,43
  • Łk 2,20+
  • [Ps 103,1-3]
  • [Ps 107,8]
  • [Ps 107,15]
  • [Ps 107,21-22]
  • [Ps 107,31-32]
  • [Iz 43,21]
  • [Łk 4,39]
  • [Łk 17,15-18]
  • [Dz 11,18]
  • [Ga 1,24]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie