Łk 18, 21-22

21 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Drzewo skrutacji

21

 • Mt 18,21
  • Łk 23,34
   • Mt 18,21n
    • Łk 17,4
    • Mt 6,12
     • J 6,35
     • Ef 4,32
   • Mt 18,35
   • Ps 22,29
    • Za 14,9
     • Ap 11,15
     • Pwt 33,26+
    • Ab 21
  • Rdz 4,24
   • Mt 18,22p

22

 • Mt 18,22
  • [Iz 55,7]
  • [Mi 7,19]
  • [Mt 6,11-12]
  • [Mt 6,14-15]
  • [Mk 11,25-26]
  • [Rz 12,21]
  • [Ef 4,26]
  • [Ef 4,31-32]
  • [Kol 3,13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)