Łk 18, 1-8

1 Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać, 2 W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 3 W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą, „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 4 Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie, „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, 5 to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”. 6 I Pan dodał, Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. 7 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 8 Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 18,1
  • Łk 11,9+
  • 1Tes 5,17
  • [Hi 27,8-10]
  • [Ps 86,3]
  • [Ps 142,5-7]
  • [Jr 29,12]
  • [Łk 11,5-8]
  • [Łk 21,36]
  • [Rz 12,12]
  • [Flp 4,6]
   • 1Kor 16,22+
   • Mt 6,25-34
   • Ef 5,20+
   • Kol 3,15
    • Flp 4,7
    • J 14,27
     • 2Tes 3,16
      • 1Tes 5,23
     • Rz 5,1
     • Ef 2,14-18
    • Ef 2,16
     • Kol 3,14-15
    • Ef 4,3-4
    • 1Kor 12,12+
    • Ef 5,20
     • 1Tes 5,18
     • Kol 3,15-17
   • J 14,27
    • 2Tes 3,16
     • 1Tes 5,23
    • Rz 5,1
    • Ef 2,14-18
  • [Kol 4,2]

2

 • Łk 18,2
  • Łk 11,5-8
  • [Wj 18,21-22]
  • [Jr 22,16-17]
  • [Ez 22,6-8]
  • [Mi 3,1-3]
  • [Rz 3,14-18]

3

 • Łk 18,3
  • [Pwt 27,19]
   • Wj 22,20n
  • [Hi 22,9]
  • [Iz 1,17]
  • [Iz 1,21-23]
  • [Jr 5,28]

4

 • Łk 18,4
  • [Łk 12,17]
  • [Łk 16,3]
  • [Hbr 4,12-13]

5

 • Łk 18,5
  • [Łk 18,39]
   • Mt 9,27+
  • [Mt 15,23]
   • Łk 11,8
  • [Mk 10,47-48]

6

 • Łk 18,6

7

 • Łk 18,7
  • Ap 6,9-11
  • Syr 35,19

8

 • Łk 18,8
  • Mt 24,12
  • Mt 8,10+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)