Łk 17, 7-10

7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? 8 Czy nie powie mu raczej, „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? 9 Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 10 Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”

Drzewo skrutacji

7

 • Łk 17,7
  • [Łk 13,15]
  • [Łk 14,5]
  • [Mt 12,11]

8

 • Łk 17,8
  • [Rdz 43,16]
  • [2 Sm 12,20]
  • [Łk 12,37]
   • Łk 22,27
    • J 13,4-15
   • J 13,4-5
   • [Łk 12,43]
   • [Łk 21,36]
   • [Mt 24,45-47]
   • [2 P 3,14]

9

 • Łk 17,9

10

 • Łk 17,10
  • Hi 22,3
  • Hi 35,7
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie