Łk 17, 20-25

20 Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; 21 i nie powiedzą, „Oto tu jest” albo, „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. 22 Do uczniów zaś rzekł, Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. 23 Powiedzą wam, „Oto tam” lub, „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. 24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. 25 Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

Drzewo skrutacji

20

 • Łk 17,20
  • Mt 4,17+
  • [Łk 10,11]
  • [Łk 19,11]
  • [Dz 1,6-7]
  • nie przyjdzie w sposób dostrzegalny
   • [J 18,36]

21

 • Łk 17,21
  • Mt 3,2
   • Dz 2,38+
   • Mt 4,17+
   • Mt 10,7
    • Łk 9,52-53
    • J 4,9
     • Łk 10,29-37

22

 • Łk 17,22
  • Mt 13,17+
  • a nie zobaczycie
   • [Łk 13,35]
   • [Mt 9,15]
   • [J 7,33-36]
   • [J 8,21-24]
   • [J 12,35]
   • [J 13,33]
   • [J 16,5-7]
   • [J 16,16-22]
   • [J 17,11-13]

23

 • Łk 17,23
  • Mt 8,20+
  • Mk 13,21
  • Mt 24,23
   • Pwt 13,2n
    • Pwt 17,2-7
    • Pwt 18,21+
   • 2Tes 2,3-4
   • 2Tes 2,9
    • Ef 2,2
     • Ef 6,12+
     • J 12,31
     • 2Kor 4,4
    • Ap 13,13-17
  • Mt 24,26-27

24

 • Łk 17,24
  • [Ml 3,1-2]
  • [Mt 24,30]
  • [Mt 25,31]
  • [Mt 26,64]
  • [1 Tes 5,2]
  • [2 Tes 2,2]
  • [2 Tes 2,8]
  • [Jk 5,8]
  • [2 P 3,10]

25

 • Łk 17,25
  • Łk 9,22+
  • musi wiele wycierpieć
   • [Mt 16,21]
   • [Mt 17,22-23]
   • [Mt 20,18-19]
   • [Mk 8,31]
   • [Mk 9,31]
   • [Mk 10,33]
   • [Łk 9,22]
   • [Łk 18,31]
   • [Łk 18,33]
   • [Łk 24,25-26]
   • [Łk 24,46]
  • i być odrzuconym przez to pokolenie
   • [1 Sm 8,7]
   • [1 Sm 10,19]
   • [Iz 53,3]
   • [Mt 21,42]
   • [Mk 12,10]
   • [J 1,11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)