Łk 17, 11-19

11 Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali, Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami! 14 Na ten widok rzekł do nich, Idźcie, pokażcie się kapłanom! A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, 16 padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 17 Jezus zaś rzekł, Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 19 Do niego zaś rzekł, Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Drzewo skrutacji

11

 • Łk 17,11
  • Łk 9,51+
   • Mt 19,1
   • Mk 10,1
   • Łk 2,38+
   • Łk 22,8
    • Łk 8,51+
  • J 4,4

12

 • Łk 17,12
  • Kpł 13,45-46
  • [Lb 5,2-3]
  • [2 Krl 7,3]
  • [2 Krn 26,20-21]
  • [Łk 5,12]
  • [Łk 18,13]

13

 • Łk 17,13
  • [Łk 18,38-39]
  • [Mt 9,27]
  • [Mt 15,22]
  • [Mt 20,30-31]
  • [Mk 9,22]

14

 • Łk 17,14
  • Mt 8,4
  • Mk 1,44
  • Łk 5,14
  • Kpł 14,1-32
  • [Kpł 14,2-32]

15

 • Łk 17,15
  • [Ps 30,1-2]
  • [Ps 30,11-12]
  • [Ps 103,1-4]
  • [Ps 107,20-22]
  • [Ps 116,12-15]
  • [Ps 118,18-19]
  • [Iz 38,19-22]
  • [J 9,38]

16

 • Łk 17,16
  • padł na twarz u Jego nóg
   • [Rdz 17,3]
   • [Łk 5,8]
   • [Mt 2,11]
   • [Mk 5,33]
   • [Dz 10,25-26]
   • [Ap 4,10]
   • [Ap 5,14]
   • [Ap 19,4-5]
   • [Ap 19,10]
  • a był to Samarytanin
   • [Łk 10,32-35]
   • [J 4,9]
   • [J 4,21-22]
   • [J 4,39-42]
   • [J 8,48]
   • [Dz 1,8]
   • [Dz 8,5-8]

17

 • Łk 17,17
  • Łk 9,53+
  • Łk 10,33+
  • [Rdz 3,9]
  • [Ps 106,13]
  • [Rz 1,21]

18

 • Łk 17,18
  • Mt 8,10+
  • [Ps 29,1-2]
  • [Ps 50,23]
  • [Ps 106,13]
  • [Iz 42,12]
  • [Ap 14,7]

19

 • Łk 17,19
  • twoja wiara cię uzdrowiła
   • [Mt 9,22]
   • [Mk 5,34]
   • [Mk 10,52]
   • [Łk 7,50]
   • [Łk 8,48]
   • [Łk 18,42]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie